ALPHA-CURSUS SEPTEMBER 2018
In september 2018 hopen we opnieuw te kunnen starten met een Alphacursus.
De Alpha-cursus is bedoeld voor mensen die God nog niet persoonlijk kennen of die Hem in de loop van de tijd zijn kwijt geraakt. Alhoewel dit de doelgroep is, bent u of jij die een stukje vernieuwing of opfrissing van het geloof zoekt natuurlijk ook van harte welkom!
Als lezer van dit kerkblad kent u misschien iemand die op dit gebied “zoekende” is: nodig zo iemand gerust uit om de cursus te volgen! De cursus is heel laagdrempelig: je hoeft niets van het christelijke geloof af te weten en geen enkele vraag is te dom!
Blijkt de drempel toch te hoog? Misschien is het dan een idee om samen met zo iemand de cursus te volgen. Net zoals Filippus bij Nathanaël deed: “Kom en zie” en hij leidde hem naar Jezus.
De cursus duurt 11 weken, het is nog niet bekend op welke avond de cursus gehouden zal worden.
De cursusavonden beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er alle ruimte is om elkaar te leren kennen. Daarna zal er een inleiding gehouden worden, waarna er in kleinere groepjes over het onderwerp doorgepraat wordt. De avonden worden rond 21.30 uur afgesloten.
Halverwege de cursus zal het onderwerp over de Heilige Geest behandeld worden. Omdat dit wat meer tijd vergt willen we hier een half weekend aan besteden. Vrijdagavond 30 oktober vertrekken we naar een locatie waar we ook de nacht zullen doorbrengen. Een aantal lezingen over de Heilige Geest zullen verdeeld over de vrijdagavond en zaterdag worden gegeven. Daarnaast is er ook ruimte voor een stuk recreatie en ontspanning. Zaterdag aan het begin van de avond zal het weekend afgesloten worden.
Deelname aan de Alpha-cursus is gratis. Alleen voor het weekend zal een eigen bijdrage gevraagd worden.

Kokers gevraagd!
Wat een overheerlijke maaltijden zijn er afgelopen cursussen gekookt door ontzettend veel vrijwilligers uit de gemeente! Elke cursusavond was het weer een feestje om onder al die deksels te gluren en gezellig met elkaar te kunnen eten. Dit belangrijke onderdeel van de Alpha-cursus is alleen maar mogelijk als er ook nu weer mensen zijn die de pollepel ter hand nemen en zich opgeven. Ook zoeken we mensen om af te wassen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Johan Keijl, info@Keijl-banden.nl of telefonisch: 0525-632442.
Voor meer informatie over de cursus of opgave kunt u contact opnemen met:
Miranda Kok, alphaoldebroek@outlook.com of telefonisch op 0525-662520 / 06-30323526