Bezoekwerk doen we samen!

Onze wijk heeft besloten om het bezoekwerk anders te organiseren. Na een proef met een aantal sectieteams willen we graag doorgaan met deze wijze van pastorale bezoeken. We willen graag naar 8 sectieteams. In zo’n sectieteam zitten 1 of 2 wijkouderlingen, bezoekbroeders en bezoekzusters. Binnen zo’n team heeft ook iemand als taak om de bezoeken goed te coördineren, zowel afstemming binnen het team als afstemming met de predikant en de kerkelijk werker.

We hebben nu ongeveer 20 bezoekbroeders/zusters en om tot een goede verdeling te komen willen we graag naar 32 bezoekbroeders/zusters. Dus ongeveer 4 per sectieteam.

Heeft u, heb jij belangstelling om als bezoekbroeder of bezoekzuster zitting te nemen in een sectieteam?

Heel graag!!

Of kent u iemand die misschien graag dit werk wil doen, maar zich niet zelf wil opgeven? Spoor hem of haar aan of geef a.u.b. zijn/haar naam aan ons door.

Inlichtingen en aanmeldingen graag bij:

Rinus Hofstede, Zuiderzeestraatweg 238, tel. 0525-683323, email: m.hofstede10@chello.nl
Henk de Groot, Zuiderzeestraatweg 187, tel. 0525-632218, email: hdegrootoldebroek@gmail.com