Bijbelkring

Op donderdag 5 oktober start de Bijbelkring in ‘t Open Huis. We komen van 20.00 – 21.30 uur bij elkaar. Dit jaar staan we stil bij 1 Petrus. We doen dat met een boekje dat geschreven is door ds. Marthijn van Leeuwen, Dienstbaar en toegewijd. Op deze avonden gaat het niet alleen om uitleg over het Bijbelgedeelte, maar zal het vooral om gaan wat u in uw dagelijks leven met deze brief van Petrus kunt. Iedereen van harte uitgenodigd!

De eerste keer lezen we 1 Petrus 1:1-2.

Wilt u meedoen met een huisbijbelkring, dan kunt u zich opgeven bij onze kerkelijk werker Jasper Lensen.