Ouderencommissie

De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in ’t Open Huis en duren van 14.00 tot 16.30 uur.

Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Pasen houden we een middag die in het teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd.

Ouderenmiddag
Op donderdag 15 februari is er een ouderenmiddag. Dan zal het gaan over de bekende ds. J.T. Doornenbal (1909-1975). Hij werd vooral bekend door de periode dat hij in Oene stond (1946-1973). Daarvoor was hij nog predikant in Woubrugge en in Kesteren. Vooral in zijn tijd in Oene werd hij bekend, onder andere door zijn bijdragen aan de Veluwse Kerkbode. Deze stukjes waren vaak melancholiek en humoristisch en gingen over zijn waarneming in de natuur en over de contacten die hij door het hele land had en de reizen die hij maakte. Op deze middag zal dhr Lulof Dalhuisen ons het een en ander vertellen over deze markante predikant. De middag begint om 14.00 uur. Alle ouderen van harte welkom.

De commissieleden zijn:

Ds. M.J.Schuurman 630828
Dhr. H. van ’t Hof 632278
Dhr. W. Bovendorp
Mevr. Stouwdam-v.d.Riet 631906
Mevr. C. Fijn-Jansen 631433
Mevr. A.v.d.Werfhorst-Mulder 631220
Mevr. W.Kwakkel – Meurs 631577