Ouderencommissie

De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in ’t Open Huis en duren van 14.00 tot 16.30 uur.

Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Pasen houden we een middag die in het teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd.

Ouderenmiddag
Op donderdag 19 april is er een ouderenmiddag. Dan zal ds. J. Belder uit Harskamp een lezing komen geven. Thema: Rondom ons levenseinde. Ds. Belder schrijft geregeld boeken. Vorig jaar publiceerde hij een boek, dat hij samen met verpleeghuisarts dr. A.A. Teeuw schreef over dit thema. De middag begint om 14.00 uur en zal omstreeks 16.00 afgelopen zijn. Op 17 mei zal het jaarlijkse dagje uit van de ouderen zijn. U kunt zich voor deze dag opgeven bij br. W. Bovendorp of br. H. van ’t Hof.

De commissieleden zijn:

Ds. M.J.Schuurman 630828
Dhr. H. van ’t Hof 632278
Dhr. W. Bovendorp
Mevr. Stouwdam-v.d.Riet 631906
Mevr. C. Fijn-Jansen 631433
Mevr. A.v.d.Werfhorst-Mulder 631220
Mevr. W.Kwakkel – Meurs 631577