Ouderencommissie

De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in ’t Open Huis en duren van 14.00 tot 16.30 uur.

Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Pasen houden we een middag die in het teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd.

In januari is de ouderenmiddag op donderdag 17 januari. Dan zal Gerda Boeve ons vertellen over Brood in de Bijbel. Aanvang 14.00 uur. De middag wordt gehouden in ‘t Open Huis en duurt tot 16.00 uur. Alle ouderen van harte welkom! Wanneer u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met een van de commissieleden.

 

dhr. H. van ’t Hof tel. 632278
mw. W. Kwakkel – Meurs tel. 631577
mw. E. Stouwdam – v.d. Riet tel. 631906
mw. C. Fijn – Jansen tel. 631433
mw. A. van de Werfhorst – Mulder tel. 631220
dhr. W. Bovendorp tel. 795079

De commissieleden zijn:

Ds. M.J.Schuurman 630828
Dhr. H. van ’t Hof 632278
Dhr. W. Bovendorp 795079
Mevr. Stouwdam-v.d.Riet 631906
Mevr. C. Fijn-Jansen 631433
Mevr. A.v.d.Werfhorst-Mulder 631220
Mevr. W.Kwakkel – Meurs 631577