Ouderencommissie

De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in ’t Open Huis en duren van 14.00 tot 16.30 uur.

Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Pasen houden we een middag die in het teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd.

Op donderdag 14 december is de jaarlijkse kerstviering van de ouderenmiddag. We beginnen dan om 14.30 uur. We zingen bekende psalmen en kerstliederen waarin de boodschap van Christus’ geboorte centraal staat. Ds. Kok zal een overdenking houden. Dhr. Beijeman zal deze middag voor ons zingen. De leiding berust bij ds. Schuurman. De kerstviering wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarbij we onder andere de befaamde G.&G.-soep zullen eten. Alle ouderen hartelijk welkom bij deze kerstviering. Ook als u geen vaste bezoeker van de ouderenmiddag bent, bent u van harte welkom op deze kerstviering.

 

 

De commissieleden zijn:

Ds. M.J.Schuurman 630828
Dhr. H. van ’t Hof 632278
Dhr. W. Bovendorp
Mevr. Stouwdam-v.d.Riet 631906
Mevr. C. Fijn-Jansen 631433
Mevr. A.v.d.Werfhorst-Mulder 631220
Mevr. W.Kwakkel – Meurs 631577