Nieuwe projecten Winteractie 2016/2017

Nu de zomer bijna weer voorbij is, komt de winter weer aan en begint de  winteractie ook weer.

Zoals al bekend is, hebben we dit seizoen twee acties waaruit onze gemeente vrijwilligers heeft die zich hier voor inzetten. Zo willen wij deze projecten ook steunen. Het ene project is Noah’s Ark en het tweede is Mercy Ships.

Over Noah’s Ark
Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU) is een niet kerkelijk gebonden christelijke organisatie. Noah’s Ark is in 1999 opgericht door Piet en Pita Buitendijk en bevindt zich sinds 2006 even buiten de stad Mukono in centraal Uganda. Het kinderhuis biedt een liefdevol thuis aan meer dan 150 kinderen die verlaten, mishandeld of misbruikt zijn of geen familie meer hebben die voor hen kan zorgen. Op het terrein bevinden zich ook een kleuterschool, basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. Er wordt onderwijs geboden aan meer dan 350 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit de armste families uit de omringende dorpen. Op de boerderij en in de werkplaatsen doen de leerlingen belangrijke praktische ervaringen op die samen met schriftelijk onderwijs een goede basis voor de toekomst vormen. Noah’s Ark is diep toegewijd aan God, de lokale gemeenschap, duurzaamheid en natuurlijk de kinderen. Alle medewerkers zijn Ugandees, enkele niet-Ugandese vrijwilligers en zendelingen ondersteunen de organisatie.
Noah’s Ark is afhankelijk van de vrijgevigheid van haar sponsoren, donoren en vrijwilligers.

Over Mercy Ships

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld; …omdat ieder mens kostbaar is.

 

Varende ziekenhuizen
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.
Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.
80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.
Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.

Medische projecten
De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Zo hopen wij dit jaar weer een mooi bedrag te sparen voor deze twee doelen. Wij willen u en jullie vragen om te helpen bij de acties die dit jaar weer gehouden zullen worden. Dit  zal vroegtijdig afgekondigd worden.

Met vriendelijke groet,
De Projectcommissie