“JAFETH”

Wij zijn de zondagsschool op het dorp en komen bijna elke zondagmorgen bij elkaar in het “Openhuis Kerkstraat 8” en beginnen om half tien. Er komen al veel kinderen uit beide wijken bij ons op de zondagsschool. En jij kunt er ook nog wel bij. Dus kom gerust als je tussen de 4 en 11 jaar bent.

Wie doen er mee?
Wij, de jufs en de meesters, zijn een enthousiast team. Wij gaan proberen om nog meer kinderen op de zondagsschool te krijgen want een aantal groepen zijn wel erg klein. We gaan de komende seizoenen werken met persoonlijke uitnodigingen. Dus kom en doe met ons mee.
Wat doen we eigenlijk?
We beginnen met zingen en bidden en luisteren dan naar een bijbelverhaal. Daarna maken we een werkje wat bij het verhaal past of doen een quiz of een leuk spel. Het is altijd reuze gezellig en je leert ontzettend veel uit de bijbel.
Wat nog meer?
Samen vieren wij het kerstfeest als zondagsschool in de Dorpskerk. Daar mag jij een gedicht, een schriftlezing doen of een lied zingen. Dit is altijd weer het hoogte punt in het seizoen. Verder houden wij een leuke spelmiddag aan het eind van het seizoen.
Krijg ik nog iets?
Jazeker. Als je jarig bent krijg je een mooie plaat met stickers. Leer jij je psalmversje/lied en of tekst goed dan krijg je als beloning een prachtig album met plaatjes. O ja, verlaat je na zeven jaar de zondagsschool dan krijg je een getuigschrift en een psalmboekje. Werkelijk prachtig.
Wie ontmoet ik er?
Wij hopen de Heere Jezus. Over Hem en om Hem gaat het elke keer. Hij geeft jou een nieuw hartje. Een hartje dat van Hem houdt. Hij maakt ons écht gelukkig. Hij neemt onze zonden weg. Nog diep, diep, dieper dan de zee is Jezus liefde voor jou.
Wil je nog meer weten?
Misschien heb je nog meer vragen en wil je nog graag iets weten, bel dan gerust naar Attie van de Berg (685721). Hij kan je nog veel meer vertellen en ook dingen laten zien. Tot op de zondagsschool.
Jan Wolf

Kindernevendienst en zondagsschool ‘Jafeth’
Hallo jongens en meiden,
We kijken inmiddels al weer uit naar Pasen en als je goed luistert, kun je dat in de verhalen horen die we jullie in de komende maand hopen te vertellen. Ze zullen gaan over de volgende thema’s:

4 maart: De betekenis van de tempel
11 maart: Jezus geeft duizenden te eten
18 maart: Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven We hopen jullie allemaal te ontmoeten:

Datum Kindernevendienst of zondagsschool Bijzonderheden
4 maart Zondagsschool Evangelisatiezondag
11 maart Zondagsschool
18 maart Kindernevendienst Wisselzondag
25 maart Geen van beide Afsluiting winterwerk

Kinderkerstfeest 2017 Op zaterdag 23 december mochten we het kinderkerstfeest weer vieren met de kinderen van de clubs, zondagsschool Jafeth en veel belangstellenden. Aan het eind van deze dienst is er een collecte gehouden voor de winteractie. De opbrengst hiervan is het mooie bedrag van € 261,12
Allemaal bedankt voor uw komst en uw gift!

Zondagschool Maranatha “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, nier verloren gaat, maar een eeuwig leven heeft” (Joh3:16).
In maart willen we luisteren naar de volgende verhalen:
De leiding van zondagsschool “Maranatha” Henrieke, Nelie, Evert-Jan en Peetje

Klas 1 Klas 2
4 maart De paasmaaltijd Laatste Pascha, Gethsémané
11 maart Jezus gevangen genomen Gevangen en verloochend
18 maart Petrus verloochent de Heere Jezus Bar-Abbas, naar Golgotha
25 maart Geen zondagsschool i.v.m. sluiting winterwerk