Van de jeugdouderling

Wijsheid van Kerst
“toen Hij de fundamenten van de aarde verordende,
was Ik bij Hem,
Zijn Lievelingskind,
Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap,
te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht,
al spelend in de wereld van Zijn aardrijk.
Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen”.
“wie Mij vindt, vindt het leven”.

Het lijken wel regels uit een gedicht wat hierboven staat. Eigenlijk is dat ook zo. Het staat letterlijk in de Bijbel. Zoek maar eens op in Spreuken 8.
Jezus is hier aan het woord via Salomo de schrijver van het boek Spreuken. Salomo was heel wijs en Spreuken 8 gaat over de Wijsheid die spreekt en eeuwig is. Jezus zegt hier dat Hij de Wijsheid is en dat Hij er al was voor dat de wereld er was.

Jezus was het liefste wat God, Zijn vader, had. God werd blij van Hem, Hij speelde als een kind, bij de Vader. Als vader kun je genieten en blij worden van een spelend kind.
God stuurt het liefste wat Hij had naar deze boze zondige wereld,
ook voor jou, kun jij je dat voor stellen? Dat doe je toch niet als vader, je eigen lieve zoon de dood in jagen?

God wel, en Hij had het al bedacht voor dat Hij de wereld en de mensen schiep. Zo werd en wordt God als Vader blij van wat Jezus doet. Jezus zegt dat Hij Zijn bron van blijdschap bij de mensenkinderen vindt. Hoe dan? Hij is gekomen in onze donkerste duisternis. Zo kon Hij, als Mens en God, het weer licht maken in deze wereld en vooral in ons hart.
Jezus wordt pas echt blij als jij Hem vindt, want dan vind je het leven.
Ga je Hem zoeken? Hij is neergelegd in een kribbe in Bethlehem!

Shalom,
Jan Wolf

Kindernevendienst en zondagsschool Jafeth
Hallo allemaal,
Deze maand gaan de verhalen over Jona en over de geboorte van de Heere Jezus. Door die verhalen heen mogen we Gods liefde voor de mensen ontdekken.

3 december: Jona vlucht voor Gods opdracht. Jona begrijpt niet dat Gods liefde betekent dat Hij geduld heeft, dat Hij een nieuwe kans geeft aan Ninevé om het beter te doen.
10 december: Jona wordt gered. We mogen horen dat Gods liefde redding brengt. God wil ook ons steeds weer trouw zijn en liefhebben, ook al gaan wij in de fout. Vergeving vragen in Jezus’ naam mag altijd!
17 december: Jona voert zijn opdracht uit. Jona zegt tegen de inwoners van Ninevé, dat God hen gaat straffen, omdat ze zich niets van Hem aantrekken. Ze doen veel verkeerde dingen. De HEER is blij, als Hij merkt dat ze naar Jona luisteren. Ze krijgen spijt en willen anders gaan leven. De HEER vergeeft hen en straft hen niet.
24 december: Jona en de wonderboom. Gods liefde gun je ook aan anderen. Gods liefde is groot genoeg voor iedereen die Zijn kind wil zijn.
25 en 26 december: Jezus wordt geboren. In de kribbe zien we het hoogtepunt van Gods liefde: Jezus die uit de hemel gegeven wordt als Redder voor heel de wereld. Ook voor ons. In Hem zien wij pas goed dat God echt van ons houdt.
31 december: Gods liefde blijft altijd, ook in 2018.

Datum Bijzonderheden Kindernevendienst of zondagsschool
3 december Heilig Avondmaal Kindernevendienst
10 december Dopen Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8
17 december Wisselzondag Kindernevendienst in Maranatha
24 december Zondagsschool
25 december Eerste Kerstdag Kindernevendienst in beide diensten
26 december Tweede Kerstdag Kindernevendienst
31 december Oudejaarsdag Kindernevendienst

Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst en zondagsschool Jafeth.

Kinderkerstfeest
Dit jaar willen we opnieuw met alle kinderen een kinderkerstfeest vieren.
Deze avond heeft het thema ”En men noemt Zijn Naam…
De avond is voorbereid door de kinderen en leidinggevenden van alle clubs en zondagsschool Jafeth.
We gaan samen luisteren naar het mooie verhaal over de geboorte van Jezus en zingen bekende kerstliedjes.
Ook als je normaal niet naar de club of zondagsschool gaat nodigen we je van harte uit om er ook bij te zijn! Natuurlijk is het heel fijn als ouders, grootouders en andere belangstellenden het feest mee komen vieren.
Jij komt toch ook?!
Wanneer: zaterdag 23 december
Hoe laat: 19.00 uur (de kerk is open vanaf 18.45 uur)
Waar: Dorpskerk Oldebroek

Zondagsschool Maranatha
Hoi jongens en meisjes,
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal.
Daar zag ik een wonder dat ik vertellen zal.

In december hebben we alleen op zondag 10 december zondagsschool. We willen dan samen het programma van de kerstviering oefenen.
Op vrijdag 15 december hopen we samen het kerstfeest te vieren. Jullie worden dan om 18.45 uur in de hal van de Maranathakerk verwacht.
Jullie ouders/verzorgers, familie, vrienden, kortom iedereen, is dan van harte welkom!

Een hartelijke groet,
Leiding zondagsschool Maranatha
Henrieke, Nelie, Evert-Jan en Peetje

DOOPDIENST zondagmorgen 10 december
D.V. zondagmorgen 10 december is er weer een doopdienst.
Graag willen wij met alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 de doopouders en doopkinderen toezingen.
Wij zingen samen de liederen ‘Je bent gedoopt’ en OTH 402 ‘God kent jou vanaf het begin’.
We verzamelen om 9.10 uur in het Open Huis. Onze begeleiders zijn de leidinggevenden van de kindernevendienst.

Jongens en meisjes, we hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn!

Hallo!! tieners van UberTOV,
De laatste maand van 2017 komt er al weer aan. Deze maand hebben we 2 avonden waarop we jullie allemaal weer hopen te zien!
Zaterdag 9 december: Het grote sinterklaasspel. Nemen jullie allemaal een cadeautje mee van € 5,-?!
Zaterdag 16 december: Deze avond worden jullie verwacht aan de Oostendorperstraatweg 72 in Oosterwolde. Hier gaan we uitgebreid genieten van een kerst-gourmet-diner. Vervoer is te regelen met de leiding, laat het dan even weten. De tijden zullen anders zijn dan andere avonden, dit horen jullie nog.

Zaterdag 2, 23 en 30 december is er dus géén UberTOV avond!
We hopen jullie weer te zien en er gezellige avonden van te maken.
Groetjes,
Aalt, Gerlinda, Jan, Hendrien, Theo, Mark, Erwin en Naomi

“.COM”
Hee tieners,
December, ook wel wintermaand of kerstmaand genoemd. Een maand waarin we elkaar opzoeken om het samen gezellig te hebben. Een maand waarin we druk zijn met diverse voorbereidingen. Laten we in deze drukte niet het belangrijkste vergeten; de herdenking van de geboorte van Gods Zoon!

In december staan de volgende avonden gepland:
1 december vieren we samen Sinterklaas. Voor de cadeaus wordt gezorgd! Deze avond is er een eigen bijdrage van € 3,-
8 december gaan we zwemmen. Ook voor deze avond wordt er een eigen bijdrage van € 3,- gevraagd.
15 december staat in het teken van het kerstfeest. Daar wil je bij zijn! We gaan deze avond ook onze handen uit de mouwen steken.

Wij hebben er zin in!
Goos, Anne-Marije, Gerrit, Janet, Jack en Mirjam