Hoi jongens en meisjes van zondagsschool Jafeth!

Het is al weer bijna zover: Het jaarlijkse uitje van de zondagsschool.

Ouders: Noteer het alvast in jullie agenda!

ZATERDAG 7 JULI

12.30 uur inloop ‘t Open Huis 13.00 uur vertrek Rond 17.00 uur hopen we weer terug te zijn.

Waar gaan we naar toe? Dat blijft nog even een verrassing.

Wil je ook graag mee? Geef je dan op bij de leiding. Verdere informatie volgt via het opgave formulier.

We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!

Hartelijke groeten, Leiding zondagsschool Jafeth

Zondagsschool Maranatha
In juni gaan we luisteren naar de volgende verhalen:
Zoals jullie zien gaan we samen verder luistern en nadenken over de verhalen van koning David.

Op D.V. zaterdag 23 juni hebben we ons jaarlijkse uitje. We gaan gezellig spelen bij Avontura in Dronten. Jullie worden om 10 uur bij de Maranathakerk
3 juni Geen zondagschool i.v.m. Heilig Avondmaal 10 juni David en Goliath David gezalfd; David bij Saul 17 juni David spaart Saul David en Goliath 24 juni Elia David vlucht

verwacht en we proberen rond 15.00 uur weer terug te zijn. We vragen een eigen bijdrage van 3,50 EUR.
Henriek, Nelie, Evert Jan en Peetje Leiding van zondagsschool Maranatha

Zondagschool Maranatha
Yes, 23 medewerkers voor 200 kinderen. U snapt zelf wel dat dit natuurlijk niet kan.
Wij wachten nog op 128 mensen die nog niet hebben gereageerd op onze mail. Geen mail gehad en wilt u meewerken?
Aanmelden kan altijd via vbwoldebroek@gmail.com of bij 1 van de stuurgroepleden, te weten : Angela van Loo, Everlien Peters, Virginia Krooneman, Gertrude van Boven, Gerda Hartemink, Dorien van Werven, Gertia van Loo en Peetje Bovendorp
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar mensen uit onze kerk, die vanaf volgend jaar in de stuurgroep willen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 1 van de hierboven genoemde stuurgroepleden.
Leiding van zondagsschool Maranatha

DOOPDIENST zondagmorgen 24 juni
D.V. zondagmorgen 24 juni is er weer een doopdienst.
Graag willen wij met alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 de doopouders en
Wij zingen samen de liederen ‘Je bent gedoopt’ en OTH 376 ‘Als je bidt zal Hij je geven’.
We verzamelen om 9.10 uur in ‘t Open Huis. Onze begeleiders zijn de leidinggevenden van de kindernevendienst.
Jongens en meisjes, we hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn!

Dag allemaal,
Inmiddels ligt mei alweer achter ons en zijn we op school bezig met de laatste loodjes voor de zomervakantie. We hopen dat je op zondag tijdens de zondagsschool of kindernevendienst, verrijkt mag worden door de vertellingen die je daar mag horen.
We hebben in mei al een begin gemaakt met de vertellingen over Job en in juni mogen jullie Job beter leren kennen:
3 juni: Jobs vrienden zitten stil bij hem
10 juni: Job vervloekt zijn geboortedag
17 juni: Job tot de orde geroepen
24 juni: Job doet boete en wordt gezegend
Datum: Zondagsschool of kindernevendienst: Bijzonderheden:
3 juni Kindernevendienst Heilig Avondmaal 10 juni Zondagsschool 17 juni Kindernevendienst Maranathakerk 24 juni Kindernevendienst Dopen