Mijn kind,

Hoewel ik weet dat je nu andere dingen aan je hoofd hebt, wil Ik toch de kans grijpen om je iets op het hart te drukken.

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Ik weet het wanneer je slaapt, opstaat, blij bent of verdrietig. Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. Nog voordat je groeide in je moeders buik kende Ik je al. Je bent geen vergissing. Je bent prachtig.

Het spijt me, dat je moeilijke tijden doormaakt in je leven. Het liefst zou Ik deze allemaal van je wegnemen. Je denkt nu misschien: ja… een beetje laat hé? Volkomen begrijpelijk en Ik neem het je niet kwalijk.

Wat Ik je wel wil laten weten, is dat je deze moeilijke tijden vanaf nu niet meer alleen hoeft te doorstaan. Ik zal met jou strijden, je aanmoedigen, en je troosten. Gewoon omdat Ik je vader ben, en jij Mijn kind bent.

Als je het even niet ziet zitten, weet dat Ik dicht bij je ben en dat Ik altijd aan je denk. Je bent kostbaar voor Mij. En als je Mij zoekt, dan zul je Me vinden.

Op een dag zal Ik alle tranen van je ogen afwissen. En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen.

Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Jezus stierf, zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde kan winnen.
Ik ben altijd je Vader geweest, en ik zal altijd je Vader blijven.

Mijn vraag is, wil je Mijn kind zijn?

Ik wacht op je,

Je hemelse Vader

Kindernevendienst en zondagsschool ‘Jafeth’
Hallo allemaal,
Voor de komende maand willen wij jullie graag over het volgende vertellen:

4 februari: Jezus predikt het Koninkrijk
11 februari: Jezus brengt goedheid en waarheid
18 februari: De dood van Johannes de Doper
25 februari: Jezus verheerlijkt op de berg

We hopen jullie allemaal te ontmoeten:
Datum Kindernevendienst of
zondagsschool Bijzonderheden
4 feb. zondagsschool
11 feb. kindernevendienst Heilig avondmaal
18 feb. Kindernevendienst wisselzondag
25 feb. Kindernevendienst dopen

Kinderkerstfeest 2017
Op zaterdag 23 december mochten we het kinderkerstfeest weer vieren met de kinderen van de clubs, zondagsschool Jafeth en veel belangstellenden. Aan het eind van deze dienst is er een collecte gehouden voor de winteractie. De opbrengst hiervan is het mooie bedrag van € 261,12

Allemaal bedankt voor uw komst en uw gift!

Zondagschool Maranatha
In februari vertellen we de volgende verhalen:
4 februari De woestijnreis De man met de dorre hand
11 februari Geen zondagschool i.v.m. Heilig Avondmaal.
18 februari De zalving in Bethanië De jongen in Naïn opgewekt
25 februari De voetwassing De barmhartige Samaritaan

De leiding
Henrieke, Nelie, Evert-Jan en Peetje

 

UberTOV
Hallo tieners!
3 februari hebben we een thema avond. Het wordt een leuke en gezellige avond.
10 februari
Vanavond gaan we jullie kennis eens flink testen. Wie slaat de spijker op z’n kop en wint deze spannende quiz?
17 februari
Detectives gezocht! Vanavond hebben we jullie denk en speurwerk nodig. CSI Oldebroek wie kan dit raadsel opzoeken?
23 februari
Oude kleren en lange laarzen dat is wat jullie nodig hebben tijdens de sluiptocht.

We hopen jullie allemaal weer te zien in februari!
Groetjes,
Erwin, Mark, Theo, Aalt, Gerlinda, Naomi, Jan en Hendrien

DOOPDIENST zondagmorgen 25 februari
D.V. zondagmorgen 25 februari is er weer een doopdienst.
Graag willen wij met alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 de doopouders en doopkinderen toezingen.
Wij zingen samen de liederen ‘Je bent gedoopt’ en OTH 437 ‘Kijk eens om je heen’.
We verzamelen om 9.10 uur in het Open Huis. Onze begeleiders zijn de leidinggevenden van de kindernevendienst.
Jongens en meisjes, we hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn!

NIEUW!!!
15+ jongeren groep op ’t Loo
In oktober van vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe jongeren groep van wijk 1
Deze 15+ groep komt eens per maand samen bij Jaap en Hermien ten Hove aan de Broekerenk.
Elke 2e vrijdag van de maand organiseren wij en gezellige avond samen met de jongeren.
Zo hebben we blokjes gevoetbald, geoefend voor het volleybal toernooi waar we met een team aan mee hebben gedaan en 4e zijn geworden.
Ook hebben we gezellig samen gegeten (gourmet) en verrassende spelletjes gedaan.
Elke keer doen we samen de Bijbel open om er van te leren en samen over te praten.
Alles in een gezellige en ontspannen sfeer waarin jullie inbreng belangrijk is.
Er komen zo’n 7 jongeren, allemaal jongens, bij elkaar maar er is ruimte genoeg, ook voor meisjes.
Ben je 15, 16 of 17 jaar dan ben je welkom.

De eerst volgende avonden zijn: vrijdag 9 februari, vrijdag 9 maart en vrijdag 13 april.
Adres: Broekerenk 28
Industrieterrein Stuivezand
’t Loo
Hermien, Jaap, Rita en Jan

Van de jeugdouderling
Hallo allemaal,
Deze dagen worden veel brieven of kaarten bezorgd i.v.m. Valentijnsdag.
Al kleppert de brievenbus nu wel of niet, je hemelse Vader heeft een liefdesbrief voor jouw die je kunt lezen op de eerste bladzijde in deze gele katern.
Een brief dat op antwoord wacht.
Wil je ook Zijn kind zijn? Hij wacht op antwoord.

Vriendelijke groet,
Ron Hein