Algemene kerkenraad

De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit beide wijken.
Per wijk worden 5 ambtsdragers afgevaardigd te weten: Predikant, 1 of 2 ouderlingen, 1 ouderling kerkrentmeester en 1 of 2 diakenen.

Wisseling om de 2 jaar

Algemene Kerkenraad
Huidige samenstelling:
Ds. M.J.Schuurman;Ds. D.J.W. Kok

De ouderlingen:
R Hofstede ; K.W.Pool

De kerkrentmeesters:
H. Boeve
E. v.d.Werfhorst
C. van Norel

De diakenen:
G.Lokhorst; R.W.Rozeboom; H v Pijkeren.

 Beleidsplan ak 2013-2017