Wijkgemeente 2

Predikant
Ds. M.J.Schuurman
Ratelaar 9
8096 XS Oldebroek
Tel. 0525-630828

Kerkelijk werker
J.P. Lensen
Gerrit Blaauwlaan 8
8096 VH Oldebroek
Tel. 06 – 57 36 78 45

Wijkgemeente 2 is een wijkgemeente die Hervormd Gereformeerd wil zijn, waarbij haar uitgangspunt ligt in schrift en belijdenis. Dit betekent dat wij ons stellen onder de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God in prediking en toerusting, in leer en leven.

Wij willen staan voor een Bijbelsgereformeerde prediking die bewust oog heeft voor de geloofservaringen en levensvragen van de gemeenteleden.

In de eredienst treden wij voor het aangezicht van Hem, Die ons dient met Zijn heil, verzoening en verlossing door Jezus Christus. Tegelijk draagt de dienst een tweeledig karakter. Wij mogen Hem dienen met het antwoord van gebed en lofzang, met onze belijdenis, onze gaven en onze dankbaarheid. De samenkomst is als oefening van de gemeenschap met Christus en met elkaar, gericht op de opbouw van de gemeente als missionaire gemeenschap tot de dienst des Heeren in het volle leven, tot zegen van de wereld.
In de kerkdiensten worden de psalmen en gezangen gezongen uit de Hervormde bundel van 1938 zo ook liederen uit de bundel ”Op Toonhoogte”.

Beleidsplan 2014 - 2019

Plaatselijke regeling wijk 2

 

Overzicht ambtsdragers en wijkindeling
Naam Adres Ambt Sectie (wijkindeling)
* Ds. M.J.Schuurman Ratelaar 9 Predikant/preses
J.P. Lensen Gerrit Blaauwlaan 8 Kerkelijk werker
* B.A. Jansen Groote Woldweg 72 Oosterwolde Ouderling Scriba   Tel. 06 – 20 99 05 42
* H .Boeve Zuiderzeestraatweg 198 Ouderling kerkrentmeester
E. de Nooijer Bovenstraatweg 84 Ouderling kerkrentmeester
C. van Norel Ds. Otto Veeninglaan 56 Ouderling kerkrentmeester
R. Hein Klocklaan 10 Jeugdouderling 12+
C. van Loo
Mheneweg Zuid 54
 Jeugdouderling 12-
L. van Olst Hogenbrinksweg 27 Ouderling Noord
J. Dickhof Zuiderzeestraatweg 183 Ouderling Oost
H.C. Groothuis Zuiderzeestraatweg 18 Ouderling Oost
L.J. van Doorn Vierschotenweg 18 Ouderling Zuid
E. Schoonhoven Westerakker 29 Ouderling Zuid
D. van Erven Zuiderzeestraatweg 234 Ouderling Dorp Noord 1
G. Dickhof Groote Woldweg 73-1 Oosterwolde Ouderling Dorp Noord 2
J. van der Stouwe Het Kooiveen 50 Ouderling Dorp Oost
* M.Hofstede Oude Kerkweg 4    Doornspijk Ouderling Dorp Zuid
T. Kooiman Zuiderzeestraatweg 308 Ouderling Dorp West
A.J. van Oort Gentiaan 19 Ouderling Dorp West
M. Hein Stationsweg. 41 Ouderling Dorp Midden
R. Smit Grachtenweg 5  Oosterwolde Diaken Noord, dorp Zuid
H. van Engelen Laanzichtsweg 10 Diaken Oost
* R.W. Rozeboom Wederik 9 Diaken Zuid
K. Morren Zuiderzeestraatweg 255A Diaken Dorp Noord 1 en 2
G. Wolf Stationsweg Diaken Dorp Oost
H. van Olst Lage Weide 6 Diaken Dorp West
A.G.Immeker Zuiderzeestraatweg 214 A Jeugddiaken Dorp Midden

De met een * vermelde personen vormen het moderamen

 

Sectieteam Noord.
Zuiderzeestraatweg (vanaf Laanzichtsweg t/m nr 48 en nr 49), Mheneweg Noord , Oosterwolde en Elburg.
Wijkouderling: L. van Olst
Diaken: R. Smit
Bezoekbroeders: R. Polinder en H. Immeker

Sectieteam Oost
Zuiderzeestraatweg (vanaf ongeveer Stationsweg nr 144 en 167, tot Wezep), Verlengde Looweg, Bongersweg, Bovenheigraaf (vanaf nr 31 en 32, vanaf Bongersweg tot Wezep, postcode 8095), Alles ten oosten van de Verlengde Looweg en de Bongersweg (postcode 8095), Wezep.
Wijkouderlingen: J. Dickhof en H.C. Groothuis
Diaken: H. van Engelen
Bezoekbroeders: K. Bakker, J. Scheffel en M. Pierik
Bezoekzuster: I. Pierik

Sectieteam Zuid
Mheneweg Zuid, Koeleweg, Bovenpad, Oude Dijk, Vierhuizenweg, Bovenheigraaf (t/m 29 en 30, Bongersweg, postcode 8096), Bovenstraatweg, Mulligenweg, Bovenmolenweg, Ottenweg, De Hoogte, Bovendwarsweg, Feithenhofsweg, Laanzichtsweg, Veenweg, ’t Harde.
Wijkouderlingen: L.J. van Doorn en E. Schoonhoven
Diaken: R. Rozeboom
Bezoekbroeders: G.J. Mulder, W. Duitman, W. Mulder
Bezoekzuster: E. van de Bosch

Sectie Dorp Noord1
Zuiderzeestraatweg (vanaf 51 en 54 t/m 165 en 142 (ongeveer Stationsweg)), Kerkstraat, Beeklaan, Crocusstraat, Companjenhof, Hollanderstraat, Narcisstraat.
Wijkouderling: D. van Erven
Diaken: K. Morren

Sectie Dorp Noord2
Klocklaan, Tulpstraat, Kostersweg, Oosterhagestraat, Spronksweg, Van Pijkerenlaan (t/m 28 en 39 tussen Rustenburgsweg en Tulpstraat), Van Asch van Wijcklaan (t/m 27 tussen Rustenburgsweg en Tulpstraat), Van Asseltsweg, Van Sytzamalaan.
Wijkouderling: G. Dickhof
Diaken: K. Morren
Bezoekbroeder: H. van de Worp

Sectieteam Dorp Oost
Leliestraat, Rozenstraat, Stationsweg, Stouwdamsweg, Van Asch van Wijcklaan (vanaf 6 en 43, tussen Leliestraat en Stouwdamsweg), Gerrit Blaauwlaan, Bloemstraat (vanaf 2 en 73, tussen Stationsweg en Stouwdamsweg), Van Pijkerenlaan vanaf 75 en 86 (tussen Stationsweg en Stouwdamsweg).
Wijkouderling: J. van der Stouwe
Diaken: G. Wolf
Bezoekbroeders: A. Onderdelinden, J. v/d Poll, B. Vierhuizen, W.C. van Loo
Bezoekzusters: D. v/d Stouwe en T.Schuurman

Sectieteam Dorp Zuid
Dominee Otto Veeninglaan, Luiting Matenlaan, Nobelsingel, Pimpernel, Ranonkel, Ratelaar, Wederik, Weegbree, Gentiaan, Lage Weide.
Wijkouderling: M. Hofstede
Diaken: R. Smit
Bezoekbroeder: J. ter Velde
Bezoekzusters: H. Vierhuizen, H. Hofstede en G. van Hattem

Sectieteam Dorp West
Rustenburgsweg, , De Hagen, De Bongerd, De Noorderkamp, De Oosterakker, Het Kooiveen, Huisstede, Biezenkamp, Schippersland, Sterrenbos, Vosbergen, Westerakker, Doornkamp
Wijkouderling: T. Kooiman
Diaken: H. van Olst
Bezoekbroeders: J. Strijkert, F. Korenberg, D. Runherd
Bezoekzuster: D. Stouwdam

Sectieteam Dorp Midden
Anjerstraat, Dahliastraat, Petuniastraat, Salviastraat, Begoniastraat, Irisstraat, Bloemstraat (t/m 71, tussen Anjerstraat en Stationsweg) , Van Pijkerenlaan (vanaf 41 t/m 73 en vanaf 30 t/m 84, tussen Tulpstraat en Stationsweg), Van Asch van Wijcklaan (vanaf 29 t/m 41, tussen Tulpstraat en Leliestraat).
Wijkouderling: M. Hein
Diaken: B. Immeker
Bezoekbroeders:  E. Veldman, K. van Asselt
Bezoekzusters: A. Veldman, T. Beekman