Kindernevendienst

Voor wie?

Binnen wijk 2 van Hervormd Oldebroek wordt voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool kindernevendienst gehouden. Tijdens de doopdienst is er ook kindernevendienst voor groep 7 en 8.

Wanneer?

Er is kindernevendienst op de zondagochtend dat er geen zondagschool is. Dit staat vermeld in de kerkbode, maar is ook te vinden door op onderstaande link te klikken. Tijdens de wisselzondag is er kindernevendienst in de Maranathakerk.

Ook wordt er kindernevendienst gehouden tijdens bijzondere diensten zoals het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop.

Hoe verloopt dit?

In de ochtenddienst gaan de kinderen samen met de leiding de kerk uit om naar het Open Huis of de zalen van de Maranathakerk te gaan. Het startsein hiervoor is het zingen van het kinderlied.

De kinderen komen tijdens het orgelspel van het lied na de verkondiging weer terug in de kerk om de rest van de kerkdienst mee te maken.

Wat gebeurt er tijdens de kindernevendienst?

Wanneer de kinderen in het Open Huis aankomen gaan zij met hun eigen groep (leeftijdsgenoten) naar de zaal, waar ze op hun eigen niveau bijbelonderwijs krijgen. Hiervoor wordt de methode ‘Vertel Het Maar’ gebruikt, welke al bekend is binnen Hervormd Oldebroek. De vertellingen op zowel de zondagschool als de kindernevendienst sluiten op elkaar aan.

De bijbelvertelling staat centraal en in de resterende tijd wordt er een werkje gemaakt.

Groepsverdeling?

In de Dorpskerk zijn drie groepen, te weten groep 1-2, 3-4 en 5-6.

Voor de Maranathakerk is dit in verband met beperkte ruimte twee groepen gevormd; groep 1-2-3 en 4-5-6.

Per groep zijn er minimaal twee leidinggevenden en is er meestal een tiener die helpt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de kindernevendienst of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen.

Annerike van ’t Hof

Carlien Boeve (06-42825819)

Marijke Korenberg

Karen Morren (06-13297952/karenklein@hotmail.com)

Roelien Wielink

 

Zondagsschool / Kindernevendienst
Dag allemaal,

Datum: Zondagsschool of kindernevendienst Vertelling: Bijzonderheden:
1 jan Kindernevendienst nieuwjaarsdag
6 jan zondagsschool Wie zijn gelovig?
13 jan Kindernevendienst Gelovig zonder opsmuk dopen
20 jan kindernevendienst Koningin Vast weggestuurd Maranathakerk
27 jan Geen van beide Thema kerk en school

We zijn alweer in het nieuwe jaar, het jaar 2019. We vinden het fijn, wanneer we jullie weer mogen ontmoeten bij de zondagsschool of de kindernevendienst. We beginnen dit jaar met 2 vertellingen over wat Jezus zegt over het ‘echte’ geloof. Daarna duiken we in het verhaal van Ester, een gewoon meisje dat koningin mag worden.