Bijbelkring Maranatha

 

Bijbelkring VI: Op donderdagavond 8 maart is de zesde en alweer de laatste Bijbelkringavond van het seizoen. We vervolgen de Bijbelkring met het thema ‘geloof’. We staan deze avond stil bij ‘geloof en strijd’ en ‘geloof en overwinning’. Er zijn verschillende Bijbelplaatsen die hier op ingaan. U kunt in Jesaja 50, psalm 73, Romeinen 8 het slotgedeelte daar ook over lezen. Iedereen is om 20.00 uur van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd! Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van tevoren: Psalm 73

Bijbelkring om 20.00 uur in de grote zaal van Maranatha.