Bijbelkring Maranatha

Bijbelkring III: 

Op donderdagavond 14 december is de derde Bijbelkringavond van het seizoen.
We vervolgen de Bijbelkring met het thema ‘geloof’. We staan deze avond stil bij de woorden van psalm 27: ‘zo ik niet had geloofd’. Diverse aspecten zullen aan de hand van deze psalm naar voren komen, zoals het geloof wordt niet beschaamd, geloof en de tijdgeest, geloof en twijfel. Iedereen is om 20.00uur  van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd!  Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van tevoren: Psalm 27.

 

Bijbelkring om 20.00 uur in de grote zaal van Maranatha.

11 januari

15 februari en 8 maart.