Bijbelkring Maranatha
Bijbelkring om 20.00 uur in de grote zaal van Maranatha.

 10 januari, 14 februari en 21 maart.

Op donderdagavond 13 december is de derde Bijbelkringavond van het seizoen.
We mogen opnieuw samen luisteren en zoeken naar antwoorden op de vragen, die de profeet Joël naar voren brengt. Het blijkt verrassend actueel! Iedereen is om 20.00uur van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd! Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van tevoren: Joël 2: 18-27 ‘De HEERE doet geen half werk.’