Bijbelkring Maranatha

Bijbelkring V:
Op donderdagavond 15 februari is de vijfde  Bijbelkringavond van het seizoen.

We vervolgen de Bijbelkring met het thema ‘geloof’. We staan deze avond stil bij ‘geloof en zekerheid’ Er zijn verschillende Bijbelplaatsen die hier op ingaan. U kunt in Romeinen 8 de laatste verzen daar ook over lezen. Iedereen is om 20.00uur  van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd!  Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van tevoren: Romeinen 8: 18-39

 

Bijbelkring om 20.00 uur in de grote zaal van Maranatha.

8 maart.