Bijbelkring Maranatha
Bijbelkring om 20.00 uur in de grote zaal van Maranatha.

 21 maart.

 

Bijbelkring:
Op donderdagavond 14 februari is de vijfde
Bijbelkringavond van het seizoen. We luisteren en
zoeken samen naar antwoorden op de vragen,
die de profeet Habakuk naar voren brengt. Het
blijkt verrassend actueel! Iedereen is om
20.00uur van harte welkom in de grote zaal van
Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd! Graag zie
ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee
te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band
niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat,
roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van
tevoren: Habakuk 1.