Gebedskringen

Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp.
Ps. 10:14

U ziet het wel, Here! Het verborgen verdriet , de stille pijn van weerloze
mensenkinderen. Wij rekenen op uw bescherming en komen in uw naam
op voor zwakken. U opent onze ogen!
Ook in de gebeden van de komende maand wilt U ons helpen om zorgen,
verdriet en pijn bij U te brengen. Maar ook onze aanbidding en dank!
Komt u, kom jij meebidden?
Wanneer:

Maandagavond      16 en 30 april
Woensdagavond    11 en 25 april
Tijd:                         van 18.45-19.45 uur
Waar:                      Boven in het jeugdzaaltje van ’t Open huis
Info:                        Janny van de Poll   tel: 632764