Gebedskringen

“En ik wierp mij neer voor het aangezicht van de
Heere……..”
Deut 9 : 18

zijn. Help ons om niet alleen op onszelf
en onze situatie gericht te zijn, maar geef dat we
weten hoe we voor de behoeften
van anderen kunnen bidden. In navolging van
Uw knecht Mozes willen we ook deze
maand graag samenkomen om voorbede te doen
voor de noden in
de gemeente en wereldwijd.

Wanneer: Maandagavond 11 en 25 februari
Woensdagavond 6 en 20 februari
Tijd: 18.45 uur- 19.45 uur
Waar: Boven in het jeugdzaaltje van
’t Openhuis
Info: Janny van de Poll tel: 632764