Jongvolwassenkring wijkgemeente 1:

 28 maart

Jongerengesprekskring:
De jongerengesprekskring komt bij elkaar op
donderdagavond 28 februari om 20.00 uur in de
Duif (een zaal van Maranatha). Iedereen in de
leeftijd van 20 tot 40 jaar roepen we op om deel
te nemen aan deze kring. Het is leerzaam en
verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen
vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en
persoonlijk leven. Fijn dat er een aantal nieuwe
gezichten waren. Er kunnen nog steeds mensen
aansluiten. Juist door onderlinge Bijbelstudie
mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn in
de turbulentie van de tijd. We bespreken met
elkaar het 11e hoofdstuk ‘Het laatste oordeel’ uit
het boek van ds. C.G. Vreugdenhil. Van tevoren
thuis lezen: hoofdstuk 13.