Nederlands Hervormde Gemeente te Oldebroek Moederkring

Kinderen
Je stil verlangen
wordt omarmd,
je weelde
wordt verwarmd,
je koestert het
vol liefde
en voedt het
elke dag.

Moederkring_clip_image002

Je legt het
in Gods hand,
je leidt het
naar Zijn land
en voedt het
met Zijn Woord,
je draagt het in ’t gebed
en weet dat God je hoort.

 

Ieder jaar komen we met een groep moeders uit de gemeente een aantal woensdagochtenden per jaar bij elkaar in het Open Huis. Met elkaar denken we na over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de geloofsopvoeding van onze kinderen. Het is fijn om ervaringen te delen, herkenning te vinden en aan de hand van de Bijbel weer verder toegerust te worden.

Het rooster voor het komende seizoen ziet er als volgt uit:

27 september 2017: ochtend wordt verzorgd door de HSJJ (thema volgt nog)

25 oktober 2017: “je familie, een zegen of een zorg?” (ds. M.J. Schuurman)

29 november 2017: “omgaan met moslims” (mw. T. ’t Lam uit Harderwijk)

10 januari 2018: ochtend wordt verzorgd door de Bond tegen het Vloeken

14 februari 2018: “Geloven, waarom heb je daar de kerk eigenlijk voor nodig?”  (Jasper Lensen)

21 maart 2018: gezamenlijke invulling met koffie-ochtend (thema volgt nog)

18 april 2018: Creatieve ochtend

De ochtenden beginnen om 9:15 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 9.00 uur.

In december is er geen moederkring. Op 10 januari zal er weer een moederkring zijn. Deze morgen wordt verzorgd door de Bond tegen het vloeken. Schrijf deze datum alvast in je agenda!