Liturgie zondagmorgen 16 december 2018
09.30 uur Maranathakerk, ds. H. de Jong, Kampen
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst

Voorzang: Gezang 15 / Op Toonhoogte 74:1: Komt verwondert u hier mensen
Stil gebed. Gebed
Psalm 108:1
Verootmoediging
Psalm Op Toonhoogte 67: 2, 3 Ver van de troon der tronen
Gebed
Schriftlezing: Lukas :139-56
Collecte
Lofzang van Maria vers 1, 2, 3, 7
Verkondiging
Psalm 118:14
Gebeden
Psalm Gezang 7 / Op Toonhoogte 207 Op U mijn heiland blijf ik hopen
Zegen


Liturgie zondagmiddag 16 december 2018
14.30 uur Dorpskerk – ds. W.C. Polinder, Putten

Voorzang: Lofzang van Zacharias vers 1, 4, 5
Stil gebed. Gebed
Gezang 1: 1, 3, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 48:4
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 42:1-9 en Matth. 12:14-21
Collecte
Psalm 72: 1, 2
Verkondiging: Hebreeën 24-25
Psalm 72: 6, 7
Gebeden
Op Toonhoogte 82 O kom o kom Immanuël
Zegen