Liturgie zondagmorgen 17 februari 2019
09.30 uur Maranathakerk – ds. R.F. de Wit, Ermelo
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst

Intochtslied: Psalm 34: 1 en 11
Votum & Groet
Psalm 63: 1 en 2
Wetslezing
Psalm 119: 83 en 84
Gebed
Kindermoment
Op Toonhoogte 430
Schriftlezing Johannes 4:1-30
Collecte
Op Toonhoogte 45
Verkondiging
Op Toonhoogte 37: 1 en 2 (= Psalm 139 nieuwe berijming)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied Gezang 147: 1, 3 en 5
zegen

Liturgie zondagmiddag 17 februari 2019
14.30 uur Dorpskerk
Dienst met medewerking van Christelijke Muziekvereniging Concordia
Organist: Martien van der Knijff

Voorzang: Psalm 85: 1, 4
Stil gebed. Gebed
Op Toonhoogte 301 Samen in de naam van Jezus
Geloofsbelijdenis
Psalm 118: 1, 2
Concordia – Consolation
Gebed
Op Toonhoogte 211 Abba Vader
Schriftlezing:  Psalm 118
Zingen: Op Toonhoogte 267 Heer God U loven wij
Collecte
Psalm 118: 4, 7
Verkondiging
Op Toonhoogte 282
Concordia – La Prière
Gezang 130 God is getrouw
Gebeden
Gezang 177 O hoogt’ en diepte looft nu God
Gezang 149 Grote God wij loven U
Zegen