Liturgie zondagmorgen 30 september 2018
09.30 uur Dorpskerk
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor groep 1-8

Voorzang: Psalm 25: 2, 6
Stil gebed. Gebed
Gedenken van Jan van den Brink
Zingen: Psalm 103: 8, 9
Verootmoediging
Zingen: Op Toonhoogte 125 Groot is uw trouw

Gebed
Doopformulier
Zingen: Op Toonhoogte 204
Doopbediening
Zingen: Psalm 105:5
Karen Morren vertelt iets over waarom zij laten dopen
Gebed
Zingen: Op Toonhoogte 431 Jezus is de goede Herder
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 43:1-7
Collecte
Zingen: Psalm 118: 12, 14

Verkondiging: Psalm 1
Zingen: 
68:10
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden
Zingen: Op Toonhoogte 137 Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen

Liturgie zondagavond 30 september 2018
18.30 uur Maranathakerk, ds. W.C. Polinder, Putten

Voorzang: Psalm 89: 3, 7
Stil gebed. Gebed
Zingen: 
Gezang 266
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 141: 1,2

Gebed
Schriftlezing: Psalm 83, Mattheüs 5:43-48.
Collecte
Zingen: 
Psalm 83: 1, 2
Verkondiging
Zingen: 
Psalm 73: 1, 13
Gebeden
Zingen: Op Toonhoogte 131

Zegen