Liturgie zondag 15 juli 2018
09.30 uur Maranathakerk – ds. A. Christ, Katwijk
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst

Welkom en afkondigingen
Samenzang: Op Toonhoogte 211: 1, 2
Stil gebed. Votum en Groet
Samenzang Psalm 118 vers 1 en 2
Wet de Heren
Samenzang Toonhoogte 147 vers 1
Schuldbelijdenis
Samenzang Toonhoogte 147 vers 2
Genadeverkondiging
Samenzang Toonhoogte 147 vers 3 en 4
Gebed om de opening van het Woord
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing Handelingen 8 vers 26-40
Inzameling der gaven
Samenzang Gezang 259 geheel
Verkondiging
Samenzang Gezang 223 geheel
Dankgebed/voorbede
Samenzang Psalm 103 vers 11
Zegen

Avonddienst Dorpskerk
18.30 uur Jongerendienst
M.m.v. TJA2.0 & ds Schuurman

Zingen: Op Toonhoogte 216 (Heer ik kom tot U) onder begeleiding van Tja2.0
Stil gebed.  Votum en Groet
Zingen: Psalm 47 vers 1 en 3 (Juicht, o volken, juicht) onder begeleiding van orgel
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: Op Toonhoogte 40 (Welzalig de man, die niet wandelt) onder begeleiding van orgel
Gebed
Schriftlezing: Johannes 8 vers 31 – 36
Collecte
Zingen: psalm 84 vers 5 en 6 (O God, Die ons ten schilde zijt) onder begeleiding van orgel
Preek
Tja 2.0 zingt het lied “No longer slaves”
Gebed
Zingen: Op Toonhoogte 292 (Zegen, aanbidding) onder begeleiding van Tja2.0
Zegen
Kerkenraad verlaat kerk
Tja2.0 zingt terwijl de gemeente kerk verlaat

Jongeren zijn na de dienst welkom boven in het jeugdhonk van het Open Huis waar een hapje en een drankje klaar staat.