Liturgie zondagmorgen 17 december 2017
09.30 uur Maranathakerk, ds. Joh. van Holten (Wezep)
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de groepen 1-6

Zingen: Gez. 8: 1, 2 en 4
Stil gebed. Gebed
Zingen: Gez. 3 (Bundel ’38)
Wetslezing
Zingen:  Ps. 130: 2
Gebed
Kindermoment
Zingen: Op Toonhoogte 345
Schriftlezing: Lucas 1:34-56
Zingen:
Gez. B. 1 en 3
Verkondiging
Zingen:  Ps. 98: 2 en 4
Gebeden
Zingen: 
Ps. 118: 7 en 14
Zegen

Liturgie middagdienst
14.30 uur Dorpskerk – JONGERENDIENST
mmv: ds. M.J. Schuurman, TJA2.0

Orgelspel
Afkondiging
Zingen: OTH 232 (Licht van de wereld) onder begeleiding van Tja2.0
Stil gebed. Votum en Groet
Zingen: Op Toonhoogte 80 vers 1, 2 en 5 (Nu daagt het in het oosten) onder begeleiding van Tja2.0
zonder tussen aankondiging Psalm 81 vers 1 (Zingt nu blij te moe) onder begeleiding van orgel.
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: Op Toonhoogte 236 (Niemand is als U) onder begeleiding van Tja2.0
Gebed
Zingen: Op Toonhoogte 187 (Maak mij rein voor U) onder begeleiding van Tja2.0
Themazetting
Schriftlezing: Romeinen 13 vers 8 – 14 door ds. Schuurman
Collecte
Zingen: psalm
Tja2.0 zingt zonder aankondiging ‘’Ik weet nog goed”
Preek
Zingen:
Gebed
Zingen: Op Toonhoogte 322 (Maak ons tot een stralend licht) onder begeleiding van Tja2.0
Zegen waarna kerkenraad de kerk verlaat
Tja2.0 zingt terwijl de gemeente kerk verlaat

Jongeren zijn na de dienst welkom boven in het jeugdhonk van het Open Huis om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over de dienst.