Liturgie zondagmorgen 22 april 2018
09.30 uur Dorpskerk – ds. M.J. Schuurman
Bediening Heilige Doop
Kindernevendienst voor groep 1-8

Voorzang: Psalm 68: 2, 10
Stil gebed. Gebed
Zingen: 
Psalm 100: 2, 4
Verootmoediging
Zingen:  
Op Toonhoogte 37 1, 2, 9
Gebed
Formulier
Zingen: 
Op Toonhoogte 54
Onder het zingen worden de dopelingen binnen gebracht. Ook de kinderen van de opppas komen de kerk binnen.
Vragen + bediening Heilige Doop
Zingen:  
Psalm 105:5 (staande)
Kinderen van de zondagsschool zingen
Gebed
Kinderlied: Op Toonhoogte 402
Dopelingen gaan terug naar de consistorie. Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10.
Collecte
Zingen:  
Op Toonhoogte 299: 1, 4, 5
Verkondiging
Zingen:  
Op Toonhoogte 317
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden
Zingen: 
Op Toonhoogte 395
Zegen

Liturgie avonddienst
18.30 uur Maranathakerk – ds. L.P. Blom, Barneveld

Voorzang, Ps. 65:1, 3
Stil gebed. Gebed.
Zingen: OTH 209:1, 2 (Wees mijn verlangen)
Geloofsbelijdenis
Zingen:  Ps. 105:3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20:19-31
Collecte
Zingen:  Ps. 27:5, 7
Verkondiging: Johannes 20:31
Zingen: Ps. 95:4
Gebeden
Zingen: OTH 154:1, 2, 3, 4 (Ik heb de vaste grond gevonden)
Zegen