Liturgie zondagmorgen 18 februari 2018
09.30 uur Maranathakerk, ds. M.J. Schuurman

Zingen: Psalm 105: 1, 5
Stil gebed. Gebed
Gedenken van zr. F. van den Bosch – van ’t Oever
Zingen: 
Psalm 42: 1, 5
Verootmoediging
Zingen: 
Op Toonhoogte 178
Gebed
Kindermoment
Zingen: 
Kinderlied: Op Toonhoogte 431
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 35: 3-6, 61: 1-3
Zingen: Psalm 146: 5, 6
Schriftlezing: Mattheüs 11:2-19
Collecte
Zingen: 
Psalm 118: 12, 13
Verkondiging
Zingen: 
Op Toonhoogte 39
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden
Zingen: 
Psalm 147: 3, 6
Zegen

Liturgie zondagmiddag 18 februari 2018
14.30 uur Dorpskerk, ds. M.J. Schuurman

Zingen: Psalm 108: 1, 2
Stil gebed. Gebed
Zingen: 
Op Toonhoogte 237: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: 
Psalm 34: 2, 4, 6
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 12:22-37
Collecte
Zingen: 
Psalm 1:1, 2
Verkondiging
Zingen: 
Op Toonhoogte 214: 1, 2, 3
Gebeden
Zingen: 
Psalm 111: 3, 6
Zegen