Liturgie zondag 17 juni 2018
09.30 uur Maranathakerk – ds. A. Stijf (Ede)
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst

Voorzang: Psalm 90: 1, 9, Op Toonhoogte 201 Jezus ga ons voor
Stil gebed. Gebed
Zingen: Psalm 105: 1, 2

Verootmoediging
Zingen: 
Psalm 119: 23
Gebed
Kinderlied: Op Toonhoogte 376 Als je bidt zal Hij je geven
Schriftlezing: Exodus 1
Collecte
Zingen: 
Psalm 105: 13, 14
Verkondiging
Zingen: 
Psalm 105: 3, 4
Gebeden
Zingen: 
Op Toonhoogte 294 Een naam is onze hope
Zegen

Liturgie zondagavond
18.30 uur Dorpskerk – ds. M.J. Schuurman

Voorzang: Psalm 32: 1, 6
Stil gebed. Gebed
Zingen: 
Op Toonhoogte 214: 1, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: 
Psalm 24: 1, 3, 5
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 6:1-7
Collecte
Zingen: Psalm 133: 1, 2, 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 4, 5
Gebeden
Zingen: 
Op Toonhoogte 297
Zegen