Liturgie Goede Vrijdag 2019
19.30 uur Dorpskerk – ds. M.J. Schuurman

Voorzang: Gezang 48
Stil gebed. Gebed
Gezang 45: 1, 2, 5
Geloofsbelijdenis
Gezang 50: 2, 3, 4
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 27:35-56
Collecte
Psalm 22: 1, 3
Verkondiging
Gezang 46: 1, 5, 7, 8
Gebeden
Op Toonhoogte 95 Ik wil zingen van mijn heiland
Zegen

 

Liturgie Eerste Paasdag
09.30 uur – Dorpskerk: ds. M.J. Schuurman
Met medewerking van het koperblazersensemble
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst

 

Op Toonhoogte 88 Daar juicht een toon
Stil gebed. Gebed.
Gezang 61 Christus onze Heer verrees
Geloofsbelijdenis
Psalm 118: 7, 14
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Op Toonhoogte 352
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Lukas 24: 1 – 12
Collecten
Op Toonhoogte 91 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Verkondiging
Psalm 68: 10,16
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Verslag Oost-Europareis
Gebeden
Op Toonhoogte 110
Zegen

 

 Liturgie avonddienst
18.30 uur, Maranathakerk: ds. C.G. Visser

Voorzang: Op Toonhoogte 106: 1, 2, 4, 5
Stil gebed. Gebed
Openingstekst: Hebreeën 2:8-9
Psalm 21: 1, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Op Toonhoogte 276 Machtig God, sterke rots
Gebed
Schriftlezing: Psalm 110 en 1 Korinthe 15:25-26
Psalm 110: 1, 2, 5, 7
Verkondiging: Koning, totdat!
Psalm 2: 6, 7
Gebed
Op Toonhoogte 331 Jezus leeft in eeuwigheid
zegen

 

Liturgie Tweede Paasdag 2019
09.30 uur Dorpskerk
Met medewerking van Zwier van der Weerd (zang)
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst

Voorzang: Gezang 53: 1, 2, 3 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Stil gebed. Gebed
Samenzang: Gezang 61 Christus onze Heer verrees
Geloofsbelijdenis
Samenzang: Op Toonhoogte 150: 1, 2, 3

Zang door Zwier van der Weerd: Meer dan rijkdom

Gebed
Kindermoment
Samenzang: Op Toonhoogte 108 (kinderlied)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Lukas 24: 13-35
Collecte
Samenzang: Psalm 30: 4, 8

Verkondiging:

1. Hem zagen ze niet (teleurgesteld naar huis)

Zang door Zwier van der Weerd: Nog voordat je bestond

2. O onverstandigen en tragen van hart (Jezus loopt mee en spreekt met hen)

Zang door Zwier van der Weerd: Ik zal er zijn (Sela)

3. Was ons hart niet brandende in ons (wat er bij de Emmaüsgangers gebeurt)

Samenzang: Op Toonhoogte 92 God dank! Laat iedereen het horen
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Zang door Zwier van der Weerd: Mijn Vader, dank U wel & U bent mijn schuilplaats

Gebeden
Samenzang: Psalm 56: 5, 6
Zegen