Een Gezellige paasmiddag .

de paasviering van de ouderenmiddag . Samen met elkaar hopen we het lijden, sterven en opstaan van onze Heere en Heiland te gedenken. We willen dat door met elkaar psalmen en liederen te zingen die over het sterven en opstaan van Christus gaan, met declamatie, een overdenking en een paasverhaal. Tijdens deze middag zullen dhr. Klaas Bastiaannet en mw. Jenny Flier voor ons zingen. De leiding berust bij ds. Schuurman. Ds. Kok zal de meditatie verzorgen.