Hallo puzzelaars,

De oplossing van de puzzel van april is:

Weg met Hem, laat Barabbas vrij

De prijswinnaars van april zijn:

 • Dhr. J. Amperse, Mhenweg Zuid 44
 • Jolanda Stange, Zuiderzeestraatweg 191
 • Ineke Eibrink, Stationsweg 74
 • Gijs Morren, Oostendorperstraatweg 18a, Elburg Allemaal van harte gefeliciteerd. De boekenbon kunnen jullie bij mij afhalen. Indien jullie hiertoe niet in staat zijn, neem dan even contact met me op.

Puzzel mei

Een anders soort puzzel overgenomen uit een oude gezinsgids, veel puzzelplezier!

Hemelvaart

In deze puzzel per regel steeds drie namen/woorden gevraagd die in het getekende raamwerk passen. De letters waaruit het tweede woord bestaat zijn dezelfde als de letters van het eerste en derde woord samen. Als alle woorden goed zijn ingevuld, vormen de eerste letters van alle tweede woorden een tekst uit Efeze 4. De letters op de sterretjes vormen een tekst uit Psalm 68. Beide teksten staan in verband met Hemelvaart. Welke woorden en teksten worden bedoeld? Vermeld ook de vindplaatsen.

 1. Naam van een dier (Joh. 17-19), zoon van Sallum (Jer. 30-32) lijm voor … (Gen. 11-13).
 2. Metaal (Gen. 3-5), beroep (Jes. 42-44), niet uitgeoefend beroep (1 Sam. 12-14).
 3. Hij bracht David honing en boter (2 Sam. 15-17), zoon van Saul (2 Sam. 1-3), zoon van Adam (Gen. 3-5).
 4. Zoon van Sobal (Gen. 35-37), knecht van Salomo (Ezra 1-3), naam van een dier (Ps. 40-42).
 5. Zoon van een aartsvader (Gen. 34-36), poortier (1 Kron. 15-17), voorvader van David (Ruth).
 6. Paulus stond erop (enkelvoud Hand. 21-23), hij werd door Paulus gegroet (Rom. 14-16), Hadadezer was er koning (s=z, 2 Sam. 6-8).
 7. Zoon van Ebed (Richt. 8-10), Farizeeër (Hand. 4-6), oase met twaalf waterfonteinen (Exo. 15-17).
 8. Kleinzoon van Seir (Gen. 34-36), schrijver van Salomo (1 Kon. 2-4), Ik … in eeuwigheid (Deut. 32-34).
 9. Kleur van een paard dat Johannes zag (Openb. 4-6), ander woord voor ‘vaak’ (Hebr. 1-3), dat van de kruik verteerde niet (1 Kon. 15-17).
 10. In die maand toog Israël uit Egypte (Exo. 12-14), inwoner van Kirjath-Jearim (1 Sam. 5-7), die zat niet in de rok (Joh. 18-20).
 11. Zoon van Zerach (1 Kron. 1-3), de … des Heiligen van Israël (Jes. 5-7), de Syriërs werden met een grote … geslagen (1 Kon. 20-22).
 12. Wens aan het adres van een koning (Dan. 1-3), zoon van David (zonder h, 2 Sam. 5-7), toen……de duivel van Hem af (Matt. 3-5)
 13. Naam van een dier (Matt.26-28), hij kwam terug uit Babel (Neh. 6-8), stad van Juda (Joz. 13-15)
1 *
2 *
3 *
4 * *
5 * *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 * * *
12 * *
13 * *

 

 

 

De oplossing met je naam en adres kan tot en met woensdag 16 mei a.s. worden ingeleverd of ingestuurd naar onderstaand adres.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marsha van Loo

Mheneweg Zuid 56

8096 RH Oldebroek

Tel: 0525-652263

Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.nl