Dameskrans “Bidt en Werkt”

 

 Op D.V. 18 september hopen wij weer met de dameskrans te beginnen.

U bent dan van harte welkom.

En op 2 oktober is dan de volgende avond van de vereniging.

 

Het leven is een Godsgeschenk,

maar teer als porselein.

Het is vergankelijk en broos,

hoe mooi het ook kan zijn.

Maar wat op aarde ook vergaat,

Gods Woord houdt eeuwig kracht.

Het is een baken in de zee,

een licht bij donkere nacht.

Wie bij dat licht zijn weg mag gaan

en goud delft uit dat Woord,

die zet zijn reis door de woestijn

gerust en veilig voort.

Het leven is kostbaar. Als we jong zijn, belooft het ons veel. We hebben idealen, dromen, grote plannen. Wie herkent dat niet? Ouder geworden moeten we onze verwachtingen weleens bijstellen.

De goede gezondheid is plotseling geen vanzelfsprekendheid meer. Andere zorgen of moeilijkheden komen onder het dak van je huis. Soms voelt het of de bodem onder je levenshuis verdwijnt. Alles wankelt. En in de kluwen van de onzekerheden raken we het spoor bijster. We zien geen zon meer schijnen en horen geen vogel meer fluiten. We tasten om ons heen voor een helpende hand en een luisterend oor. Aangrijpend, vindt u niet? Is er dan geen enkel lichtpuntje? Jazeker. We mogen het elkaar voorhouden. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Kent u de regels van dit lied? Geen kracht in onszelf. Geen sterke gelovigen. Maar een God Die de zwakke wil ondersteunen. Een God Die ook uw en jouw leven wil regeren en bewaren. Is Hij ook uw verwachting? Ken je Hem? In het Woord roept de Heere Jezus: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Matt. 11:28). Hoor je Zijn stem? Hij vraagt gelovigen en ongelovigen naar Hem toe te komen. Vlucht dan tot Hem met al je zonden en zorgen. Klamp je aan Hem vast. Dan is daar wel die ziekte en dat bezoek aan de specialist, waar u tegenop ziet. Dan is daar die leven plaats in de woonkamer. Maar door Gods trouwe zorg worden we niet aan ons lot overgelaten. Dicht bij Hem, levend naar Zijn Woord, zal het gelukken. Wat een bemoediging. Dag aan dag draagt Hij.