Dameskrans “Bidt en Werkt”

Op D.V. 3 april hopen wij het seizoen af te sluiten. Om ± 16.30 uur is er inloop met koffie of thee en de maaltijd begint om 17.00 uur. Om 19.30 uur begint de gezellige avond met na de pauze bingo. Op 10 april is de jaarvergadering in de Maranathakerk o.l.v. de mannenvereniging.

Van harte welkom, namens het bestuur

Ziekenhoekje
Een mens die alles aan God geeft, zal niets verliezen ln het leven raken we nog wel eens iets kwijt. We lijden verliezen, worden teleurgesteld door mensen of hebben te malen met familiebanden die verkillen… De pijn, het verdriet en de eenzaamheid zijn vaak niet te peilen. Er is veel verborgen leed achter menige voordeur, Wat zijn de gevolgen van de zonde toch ingrijpend en verdrietig. Verstaan we de noodkreten om ons heen? Misschien bent u wel een stille kruisdrager en vraagt u zich af hoe lang u het nog volhoudt? Eens was daar een andere Kruisdrager. Gehoond, bespot en gekweld ging Hij de weg naar de kruisheuvel Golgotha. Voor Hem was er geen troost, geen ontfermen. Kent u Hem? Het is de Heere Jezus. Doordat Hij striemen en slagen kreeg, is er voor ons genezing en heling, ln Christus ontvangen wij vandaag kracht. Als kostbare zalf op pijnlijke wonden. Wat heerlijk als we schuilen achter dát bloed. Dan kan ons veel ontnomen worden, maar een oneindige rijkdom zal ons deel zijn. Breng al de twijfel, tranen en pijn maar bij Hem, Hij weet raad. Moed en nieuwe krachten zullen wij ontvangen op ons smeekgebed. Kunt u niet bidden? Bid dan om een gebed in uw hart. Hij schenkt kracht om staande te blijven. En uit genade nog meer – een mild gemoed, zonder boosheid. Ik las van een oude vrouw die veel in handen had gehad, maar ook veel verliezen moest lijden. Maar, zei ze, alles wat ik in Gods handen gelegd heb, bezit ik nog steeds.

Voor Hem is nooit een nacht te donker geen storm te zwaar, geen leed te groot want waar ons eigen kunnen wegvalt daar redt Hij ons uit alle nood.