Dameskrans “Bidt en Werkt”

 

 

Op D.V. 6 en 20 februari hopen wij dameskrans te houden.

Allen van harte welkom.
Namens het bestuur,
van Loo – Vosselman

Ziekenhoekje

Een vriendelijk woord is als de lenteregen…

 

Ze is 94 jaar en nog helder van geest. ‘Ik praat zo graag over de Heere Jezus, maar dat kan niet met iedereen’, vertrouwt ze me toe. Ik luister naar het levensverhaal van deze voor mij onbekende vrouw. Haar leven als moeder in het gezin, het overlijden van haar man, de geschiedenis van het dorp, de liefde voor het koningshuis en de ongemakken van het ouder worden. Ondanks alle zorg en pijn kent deze vrouw het diepe geheim van een leven met God.

Naast haar ligt de Bijbel, het kompas voor haar levensweg. We spreken samen over het onbegrijpelijke wonder dat Gods Zoon naar de aarde kwam en alle zonden vrijwillig op zich nam. In onze plaats moest Hij bitter lijden. Wat een opofferende liefde! Door genade alleen mogen we delen in dat wonder. We ontdekken het opnieuw: Eenheid in geloof is niet aan leeftijd gebonden. Gelukkig niet.

‘Weet u, vroeger was er het gezelschapsleven, geestelijke gesprekken van gelovigen… dat het je nu niet meer.’ Daar ben ik het niet mee eens. ‘We houden elkaar nu toch gezelschap en spreken over het leven…’

Een vriendelijke glimlach breekt door op haar rimpelige gezicht. Inderdaad, ook nu mag er geestelijke herkenning zijn door samen te drinken uit dezelfde Bron.

 

Veel te snel is de tijd voorbij. Na een warm afscheid en de belofte nog eens te komen, vertrek ik, dankbaar en verwonderd. Het is echt waar. Een oprecht, vriendelijk woord doet goed. Dat geldt voor ouderen en jongeren. Ook als je door ziekte of ouderdom beperkingen kent, kan een vriendelijk woord zoveel betekenen. Zeker als het gesprek mag gaan over de liefde en genade van de Heere Jezus.

Heeft u dat ook al ervaren? Heb jij dat al ontdekt? Ja, ’t is als een verkwikkende regenbui op een doordeweekse voorjaarsdag.

 

Er komen stromen van zegen

1 Er komen stromen van zegen,                          2. Stromen van zegen,

dat heeft Gods woord ons beloofd;                komen als stortregens neer.

stromen verkwikkend als regen,                     Nu vallen druppels reeds neder;

vloeien tot elk die gelooft.                                zend ons die stromen, o Heer’.

 

  1. Er komen stromen van zegen                        4. Er komen stromen van zegen;

– heerlijk verkwikkend zal ’t zijn –                        zend ons die heilstroom nu neer!

op de valleien en bergen                                         Geef ons die grote verkwikking,

zal er nieuw leven dan zijn.                                       geef z’ ons voortdurend, o Heer’!