Dameskrans “Bidt en Werkt”

Op D.V. 19 december hopen wij samen met Menorah de kerstviering te houden.

Wij gedenken de komst van de Heere Jezus naar deze aarde; verloren in schuld.

Het thema van de kerst liturgie is: Gods belofte wordt heerlijk vervuld,

Neemt u de Hervormde vrouw van oktober mee?

De avond begint om 19.45 uur.

Het bestuur.

 

 

Ziekenhoekje

“In moeilijke tijden hebben we Iemand nodig, die heldere lijnen trekt in de mist van het leven.”

Door zorgen overmand of door twijfels en vragen om je heen, heb je van die momenten dat je het niet meer weet. Situaties die je boven het hoofd groeien en alle lust en energie ontnemen. Als we niet oppassen, komen we niet meer uit die negatieve cirkel en is alles grijs en grauw. De kalender wijst aan dat de decembermaand is aangebroken. Korte dagen, lange nachten en u ervaart geen vreugde en blijdschap. Een troosteloze situatie?! Hebben dan de omstandigheden het laatste woord? Nee, Godzijdank niet. Want vandaag doorbreekt God met macht en majesteit alle nacht en duisternis. Ook die in uw leven. Zijn goddelijke almacht spreekt hier en het is er… Daar kan echt niets tegenop. Of heeft u daar nog niets van gemerkt? Zoekt u zelf oplossingen? Wat is het heerlijk als we díe Koning nodig gaan krijgen! Hij kan de nevels op doen klaren en helder zicht geven. In alles wil Hij het beste voor u, jou en mij. Zonder licht kan geen mens leven. En nu wil Hij het Licht zijn in deze donkere wereld. Vandaag wil Hij met kracht werken. Vouw dan uw handen, vertrouw op Zijn woord en zing maar gelovig mee…

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

een Licht der lichten opgegaan.

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid Het aan.

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.

 Kerstgroet

 “Kerstfeest”

Het kerstfeest is als een munt

die door elks handen gaat:

De beeltenis is afgesleten.

Slechts weinigen is het vergund

om van de Koning die daar staat,

méér dan de naam te weten.

 

En ik, die àlles van Hem weet,

Zijn woorden en Zijn daden…

Hoe vier ik Zijn geboortefeest?

Als ik Hem voor mijzelf vergeet,

blijf ik met schuld beladen:

bedroef ik Hem het meest.

 

Maar als mijn ogen opengaan

voor ’t heil in Hem gegeven

en ik gelovig voor Hem kniel,

dan is het met mijn ‘ik’ gedaan,

beheerst Hij heel mijn leven

als Koning van mijn ziel!