Dameskrans “Bidt en Werkt”

 

Ziekenhoekje
Als God een deur sluit, opent Hij een venster

Een streep door de plannen. Een blokkade op de weg. Een deur die gesloten wordt. Alles loopt anders dan u verwacht. Plotseling die ziekte. Zorgen in het gezin. Moeiten bij het ouder worden. Een moeilijk, onbegaanbaar pad ligt voor u, zonder doorzicht. O Heere, hoe moet ik verder?

God sluit een deur. Dat doet Hij niet zonder reden en niet zonder doel. In gedachten zien we Noach in de ark. God Zelf sloot de deur achter hem. Noach wist niet hoe het verder zou gaan. De grote watervloed kwam en deed zijn verwoestende werk. De gelovige Noach en zijn familie werden behouden en bewaard.

Weet u, die eeuwenoude boodschap is onveranderd. Vandaag roept de Heere ons op om Hem te volgen. Hijzelf sluit soms een deur in ons leven tot ons behoud. Hoe onbegrijpelijk en moeilijk het ook kan zijn. Gods plan gaat dwars door onze berekeningen heen. Hem ter eer en ons ten goede. Wat een strijd kan dat geven om het hier mee eens te zijn of worden.

Toch laat de Heere ons niet alleen in onze nood. Voor Noach opende God een venster. Een nieuw begin, een opening. Zo wil Hij ook ons verstand verlichten en onze ogen richten op vensters die open gaan. Een bemoedigende preek, een troostvol gesprek, een mee-lijdend gemeentelid. Door de kracht van de Heilige Geest worden we verkwikt en opgebeurd. In geloof zien we vensters vol nieuwe kleuren. De onzekerheden en de strijd van het leven blijven, maar als we Christus mogen kennen, hebben we vaste grond onder de voeten. Dan geeft Hij te midden van de moeiten ruimte voor morgen.

Als u een deur sluit voor mijn ogen en ik sta ongewild daar stil, dan is het goed om U te vragen naar Uw doel met mijn leven, naar Uw wil.
Als het lijkt alsof de dingen stagneren en mijn plannen vallen voor Uw voeten neer, dan wil ik mij door U graag laten brengen waar U mijn hebben wilt o Heer.