De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en
houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de
mannenvereniging. Dat met als belangrijkste doel om bezig te zijn met Gods
Woord en ons daarin te verdiepen. Tot eer van de HEERE en tot stichting
van onze ziel. Heeft U / heb jij een honger naar Gods Woord? Is het ook Uw
en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn?

Denk er dan eens over na om ook naar de mannenvereniging te gaan. Van
harte welkom.

In de regel komen we een keer in de twee weken op woensdagavond onder
leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de
Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van
een Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.

Wilt U / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok
(voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e
voorzitter), ouderling H. Van ’t Hof (penningmeester) of bij
Schakelaar (secretaris).  Het e -mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

 

Mannenvereniging:
Op woensdagavond 20 februari 2019 zal de
achtste avond van de mannenvereniging zijn. De
avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van
de Maranathakerk. We behandelen deze avond
Psalm 24. Deze avond hoopt H.J. Kwakkel de
inleiding te verzorgen. We behandelen daarbij de
vragen uit de Hervormde Vaan nr. 1 van de
maand januari 2019. Het te behandelen thema
voor deze avond is: God de Heilige. Weten we
wat het betekent dat God de Heilige is? Is er bij
ons eerbied en diep ontzag voor de HEERE en Zijn
dienst? Hoe spreken wij over de HEERE? Is dat
vanuit het besef dat Hij God is, de Schepper van
Hemel en van aarde, maar ook onze Rechter?!
Kennen wij onze plaats als zondaren die voor God
niet kunnen bestaan? We hopen er deze avond
meer over te horen. Overigens, weet u dat de
HEERE ook heiligheid van ons eist? Dat lezen we
in Leviticus 20. Van ons wordt een geheiligd leven
gevraagd. Wel in de wereld, niet van de wereld
en niet leven zoals zij die zonder God in de
wereld leven. Dat kost strijd en moeite. Komen
we ermee bij de HEERE terecht? We hopen op
een gezegende avond.
Met een hartelijke groet,
het bestuur.

 

Mannenvereniging woensdagavond 30 januari 2019
Op woensdagavond 30 januari 2019 zal de zevende avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk.

We behandelen deze avond Psalm 90. Deze avond hoopt G. van der Linde de inleiding te verzorgen. We behandelen daarbij de vragen uit de Hervormde Vaan nr. 12 van de maand december 2018. Psalm 90 is een overbekende Psalm. Hoe vaak lezen wij deze Psalm niet op oudejaarsavond? Spreekt deze Psalm niet over de broosheid en de vergankelijkheid van de mens? Het is maar even dat wij hier op aarde leven. De tijd, het jaar, het jaargetijde gaat snel en vliegt voorbij. En dan is het leven ook vaak moeite en verdriet. Hoe ouder we worden, hoe meer we dit ervaren en ondervinden. En wij vliegen daarheen spreekt de Psalmdichter.

Helaas, het best van onze beste dagen
Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen;
Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen
Steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen.
De levensdraad wordt schielijk afgesneên;
Wij schenen sterk, en ach, wij vliegen heen

Waarheen? Naar ons levenseinde en die grote Godsontmoeting. Wat is het dan toch nodig dat wij – zoals de Psalmdichter het zegt – een wijs hart bekomen. Dat is, dat wij recht verstaande Uw gramschap tegen de zonde, U leren vrezen en de korte tijd van ons leven besteden tot Uw dienst. Neig mijn hart en voeg het saam, tot de vreze van Uw Naam! Dan kunnen we God ontmoeten!We hopen op een gezegende avond.

Met een hartelijke groet, Het bestuur