De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en
houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de
mannenvereniging. Dat met als belangrijkste doel om bezig te zijn met Gods
Woord en ons daarin te verdiepen. Tot eer van de HEERE en tot stichting
van onze ziel. Heeft U / heb jij een honger naar Gods Woord? Is het ook Uw
en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn?

Denk er dan eens over na om ook naar de mannenvereniging te gaan. Van
harte welkom.

In de regel komen we een keer in de twee weken op woensdagavond onder
leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de
Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van
een Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.

Wilt U / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok
(voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e
voorzitter), ouderling H. Van ’t Hof (penningmeester) of bij
Schakelaar (secretaris).  Het e -mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

Ds. J. Belder houdt lezing over het onderwerp: “De plaats van Hemel en hel in prediking en pastoraat” Om het winterwerk af te sluiten organiseren de mannenvereniging, vrouwenvereniging en de dameskrans om de beurt de afsluitingsavond met een spreker met een interessant onderwerp. Dit jaar is het de beurt van de mannenvereniging om de afsluitingsavond te organiseren. Wanneer: dinsdagavond 10 april om 20:00 uur Waar: grote zaal van de Maranathakerk Als spreker hebben we ds. J. Belder, hervormd emeritus predikant, en woonachtig te Harskamp, uitgenodigd. Hij hoopt een boeiende lezing te houden over het onderwerp “De plaats van Hemel en hel in prediking en pastoraat”.
Ds. J. Belder is een begaafd spreker. Hij heeft ook meerdere boeken geschreven en schrijft regelmatig een column in het Reformatorisch Dagblad. Het beloofd dan ook een fijne en leerzame avond te worden.
Voor wie is deze avond bedoeld? Voor iedereen die dit leest en die graag een fijne en leerzame avond wil rondom de Bijbel. Alle gemeenteleden – jong en oud(er) – worden hierbij hartelijk uitgenodigd! Deze avond is echt niet alleen bedoeld voor de leden van mannenvereniging en vrouwenvereniging. Noteer dit alvast en houdt deze avond daarvoor vrij en kom allemaal.