De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en
houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de
mannenvereniging. Dat met als belangrijkste doel om bezig te zijn met Gods
Woord en ons daarin te verdiepen. Tot eer van de HEERE en tot stichting
van onze ziel. Heeft U / heb jij een honger naar Gods Woord? Is het ook Uw
en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn?

Denk er dan eens over na om ook naar de mannenvereniging te gaan. Van
harte welkom.

In de regel komen we een keer in de twee weken op woensdagavond onder
leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de
Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van
een Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.

Wilt U / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok
(voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e
voorzitter), ouderling H. Van ’t Hof (penningmeester) of bij B.J.
Schakelaar (secretaris).  Het e -mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Mannenvereniging woensdagavond 29 november 2017
Op woensdagavond 29 november 2017 zal de vijfde avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze avond hoopt J. Jonker de inleiding te verzorgen. We behandelen 1 Petrus 3 vers 1-12. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 10 van de maand oktober 2017 en gaat onder andere over de verhouding tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Achten we elkaar hoog? Mogen we elkaar inwinnen voor de HEERE? Ook daarin rust op ons een grote verantwoordelijkheid. We willen toch niet dat de ander éénmaal achterblijft en voor eeuwig verloren gaat? Of zijn we dode richting aanwijzers? Anderen wel de weg gewezen, maar zelf niet gekend? Laten we, zoals het tweede gedeelte van dit te overdenken Schriftgedeelte spreekt, elkaar liefhebben en vanwege het zielenheil met innerlijke barmhartigheid bewogen zijn met onze naaste, in het gezin en in onze gemeente. Dat klemt temeer als we mogen doorleven dat de HEERE – zoals de lofzang van Zacharias dat zo rijk weergeeft – met ons lot bewogen is, om ons van zond’ en ongeval ’t ontslaan. Zouden we de ander dan verloren willen laten gaan? We hopen op een gezegende avond. Met een hartelijke groet, het bestuur

Mannenvereniging woensdagavond 13 december 2017:
Op woensdagavond 13 december 2017 zal de zesde avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze avond hoopt G. van der Linde de inleiding te verzorgen. We behandelen 1 Petrus 3 vers 13-22. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 11 van de maand november 2017 en gaat onder andere over het lijden om Christus wil. Kennen wij dat? Voor het vlees is dat niet aangenaam. Maar indien gij lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig, zo lezen we in dit Schriftgedeelte. Mag ons dat vertroosten en verblijden? In dit Bijbelgedeelte komt ook het verzoek om bereid te zijn om verantwoording af te leggen aan een iegelijk die van ons rekenschap eist van de hoop die in ons is met zachtmoedigheid en vreze. Dat wil zeggen: Zijn we bereid om voorzichtig, tactvol en onder alle omstandigheden, vrijuit te spreken over de hoop die in ons is? Van die Ene Naam die gegeven is tot zaligheid? Eén Naam is onze hope! We hopen er deze avond meer over te horen. Een gezegende avond gewenst.

Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Mannenvereniging om 20.00 uur in de grote zaal van Maranatha.
17 januari       31 januari

14 februari  en 22 maart.