De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en
houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de
mannenvereniging. Dat met als belangrijkste doel om bezig te zijn met Gods
Woord en ons daarin te verdiepen. Tot eer van de HEERE en tot stichting
van onze ziel. Heeft U / heb jij een honger naar Gods Woord? Is het ook Uw
en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn?

Denk er dan eens over na om ook naar de mannenvereniging te gaan. Van
harte welkom.

In de regel komen we een keer in de twee weken op woensdagavond onder
leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de
Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van
een Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.

Wilt U / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok
(voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e
voorzitter), ouderling H. Van ’t Hof (penningmeester) of bij B.J.
Schakelaar (secretaris).  Het e -mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

 

Mannenvereniging woensdagavond 14 februari 2018
Op  woensdagavond 14 februari 2018 zal de negende avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze avond hoopt K. Pool de inleiding te verzorgen. We behandelen 1 Petrus 5 vers 1-6. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 2 van de maand februari 2018 en gaat over het weiden van de kudde Gods (de gemeente) door de ouderlingen. Wilhelmus à Brakel zegt in zijn boek “Redelijke Godsdienst” hierover onder andere het volgende: Ouderlingen moeten de eenheid in de gemeente bewaren, de afdwalende schapen terugbrengen, de kudde van goede weidegrond voorzien, oppassen dat er geen wolven van buitenaf de gemeente in verwarring brengen met onbijbelse leerstellingen en dergelijke wolven zo snel mogelijk verjagen met behulp van de Heilige Schrift. Het werk van ‘acht geven’, ‘weiden’ en ‘opzien’ kan alleen gedaan worden als er op de afzonderlijke gemeenteleden toezicht wordt gehouden. Het bevestigingsformulier zegt ook dat een ouderling moet opletten ‘of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel’. Als een ouderling niet onderwijst, bestraft of troost, wat zou het acht geven op de kudde en het weiden daarvan nog inhouden? Een verantwoordelijke taak dus. Wat is er daarom veel gebed nodig voor de ambtsdragers! Bidt u voor hen? Een gezegende avond gewenst. Met een hartelijke groet, Het bestuur

 

Mannenvereniging om 20.00 uur in de grote zaal van Maranatha.

22 maart.