Vrouwenstudie-vereniging “Menorah”

Vrouwenbijbelstudievereniging “Menorah”  is een vereniging met ongeveer 40 leden uit beide wiarte uitgenodigd om eens een avond bij te wonen.jken in de leeftijd van 25-80 jaar. We komen bij elkaar op dinsdagavond (één keer in de twee weken) van 20.00 – 21.45 uur in het  “Open Huis”.  We beginnen  de avonden met zingen, gebed, schriftlezing en mededelingen. Waarna we in groepjes uiteen gaan. We drinken dan eerst even een kopje koffie of thee en bespreken daarna de vragen van de Bijbelstudie, uit het tijdschrift ‘de Hervormde Vrouw’. Tenslotte bespreken we de antwoorden nog in de hele groep.  U/Jij bent van h

In december en het voorjaar houden we gezamenlijk met de Dameskrans een kerst- en paasavond. Dit jaar staat in december ook een creatieve avond gepland en we sluiten het seizoen altijd af met een dagje uit. Wanneer jij/u  meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of natuurlijk iemand benaderen waarvan je/u al weet dat zij lid is. Verder is het mogelijk een exemplaar van ‘de Hervormde Vrouw’ en een kerst/paasliturgie te bekijken op www.hervormdevrouwenbond.nl . Hier is ook informatie te vinden over bijeenkomsten die zij landelijk organiseren en die wij als vereniging zoveel als mogelijk hopen te bezoeken.

1e presidente : Mevr. A. Kok tel. 656951
secretaresse : M. Reurink-Vos tel. 633486

We komen 1x per 2 weken samen op dinsdagavond van 20.00 u tot 22.00 uur in het Open Huis.
Bij deze worden alle vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijbelstudies. Denk niet dat je er te weinig kennis voor hebt, maar laat je leiden door het woord van God. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

 D.V. 12 febr: Bijbelstudie 7. De profeet Jeremia
brengt zijn boodschap op allerlei manieren. Dat
doet hij ook door middel van een bewogen brief
aan ballingen in Babel. Een brief met een voor
ons zeer actuele inhoud.
D.V. 26 febr: Bijbelstudie 8. Belofte van een
nieuw verbond. Ik zal hun tot een God zijn en zij
zullen Mij tot een volk zijn.
Allen hartelijk welkom op onze verenigingsavond,
samen onderzoeken wat de Bijbel ons te zeggen
heeft nav Jeremia.
Gezegende voorbereiding gewenst.
Bestuur “Menorah”