Geacht college,

De maand maart, tijd voor de start  van de actie Solidariteitskas.

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden.
Toch is die ene zin krachtig en veelzeggend.

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.”

Dit en meer leest u in de begeleidende brief van de preses moderamen: