Liturgie zondagavond 18 oktober 2020
Jongerendienst

18.30 uur – Dorpskerk: ds. M.J. Schuurman
mmv TJA2.0
Thema: Als alles tegenzit… (nav Job)

 1.   Welkom
 2.   OTH 230 Kom, nu is de tijd 
 3.   Votum en groet
 4.   OTH 222 Ik kom in uw heiligdom
 5.   Geloofsbelijdenis
 6.   Psalm 66:4
 7.   Gebed
 8.   OTH 185 Heer, uw bloed dat reinigt mij
 9.   Schriftlezing: Job 1, 2
 10. Psalm 139: 14
 11. Preek
 12. Opw. 785 Het fundament
 13. Gebed
 14. OTH 269 Hij is verheerlijkt
 15. Zegen