Liturgie avonddienst 15 november 2020
18.30 uur ds. M.J. Schuurman
Begeleiding door TJA2.0

Welkom door de ouderling

  • Op Toonhoogte 58 Wat hou ik van Uw huis

Stil gebed. Gebed

  • Op Toonhoogte 320 Laat Uw glorie zien

Geloofsbelijdenis

  • Op Toonhoogte 316 De HEER woont in een stralend licht

Gebed

Schriftlezing: Markus 13:14-37

  • Op Toonhoogte 333 Ooit komt er een dag

Preek

  • Op Toonhoogte 330 Er is een dag

Gebed

  • Op Toonhoogte 331 Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen