Liturgie zondagavond 19 maart

 

Afkondigingen

Zingen OTH 212:1,3 Bron van licht en leven

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Zingen Ps. 24:1,2,3

Geloofsbelijdenis

Zingen Gez. 48:1,2,3,4  Als ik het wond ’re kruis aanschouw

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing Matth. 21:33-46

Tekst voor de verkondiging Matth. 21:42

Inzameling der gaven

Zingen Ps. 95:4,5,6

Preek

Zingen Ps.118:11,14

Dankgebed en voorbeden

Zingen OTH 231:1 Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien

Zegen.