Aanmelden wijk 1

De gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor een kerkdienst van wijk 1 via: wijk1aanmelden@hervormdoldebroek.nl
Voor degenen die geen internet hebben kan dit ook telefonisch 0525-632610 op maandag t/m donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Zij dienen dan aan te geven wie er komen en voor welke dienst.
Na opgave volgt er een uitnodiging met vermelding voor welke dienst u welkom bent.