Afgelasting verspreiding Hervormd Oldebroek

Gezien de omstandigheden is het niet wenselijk om Hervormd Oldebroek te verspreiden. Er zijn te veel zieken in de gemeente. Degenen die het virus oplopen kunnen ingrijpend ziek worden.

Als Hervormde Gemeente kunnen we de veiligheid van de bezorgers niet garanderen. Niet alleen is het moeilijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. De bezorgers kunnen ook door gemeenteleden, die om een praatje verlegen zitten, aangeklampt worden. Nog niet iedereen begrijpt hoe ernstig de ziekte kan uitpakken.

Daarom is de kerkbode tot nader orde uitgesteld.

In deze dagen kan de situatie snel wijzigen. Dat geldt niet alleen voor het uitbrengen van de kerkbode, maar ook voor de inhoud van de kerkbode. De risico’s staan in geen verhouding tot de inhoud, omdat een deel van de informatie reeds achterhaald is.

Wie de kerkbode digitaal wil lezen, kan de kerkbode opvragen bij Gerrit Zoet (g.zoet [at] telfort [punt] nl)

Met vriendelijke groet,
ds. M.J. Schuurman