Belijdeniscatechisatie
Op maandag 5 oktober hoop ik te starten met de belijdeniscatechisatie. De belijdeniscatechisatie is voor als je meer verdieping in je geloof wil. Of als je merkt dat je serieuzer bent geworden in je geloof en een stap verder wil zetten. Als je Christus wilt belijden als je Heer. Al vanaf 18 jaar zou je kunnen meedoen. Maar ook op andere leeftijden kun je de belijdeniscatechisatie volgen. In de afgelopen jaren heb ik ze van verschillende leeftijden meegemaakt. Het mooiste is om met wat meer te zijn, zodat je met elkaar kunt doorpraten. Juist die gesprekken geven veel verdieping en groei in geloof.
De belijdeniscatechisatie wordt in de pastorie (Ratelaar 9) gehouden. Aanvang: 20.15.