Dankbaar en verwonderd delen wij u mee dat onderstaande personen D.V. 29 mei om 14.30 uur in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hopen af te leggen.

 1. Elbert van Asselt, De Hagen 185, 8096 MJ, Oldebroek.
 2. Heimen Bakker (Herwin), Zuiderzeestraatweg 262, 8096 CJ, Oldebroek
 3. Willeke Bakker – van de Werfhorst (Willeke), Zuiderzeestraatweg 262, 8096 CJ, Oldebroek
 4. Johannes van den Berge (Hans), Koeleweg 13, 8096 RL, Oldebroek.
 5. Mientje van den Berge – van de Put (Miranda), Koeleweg 13, 8096 RL, Oldebroek.
 6. Marrigje van Beek – Eibrink, Bovenheigraaf 47, 8095 PA, ’T Loo Oldebroek.
 7. Ricardo van Hooren, Rustenburgsweg 10, 8096 AB, Oldebroek
 8. Jacolien van Hooren – Kroneman,  Rustenburgsweg 10, 8096 AB, Oldebroek
 9. Anthony Hop, Zudendorpweg 14, 8084 BN, ’T Harde
 10. Kornelia Hop (Corien), Zudendorpweg 14, 8084 BN, ’T Harde
 11. Elizabeth van Ittersum – Westerink (Eline), Hoge Enkweg 6   , 8095 PK, Doornspijk
 12. Heimen van Kolthoorn, Ottenweg 63 R1, 8096 PV, Oldebroek
 13. Hendrikje van Kolthoorn- Van Pijkeren (Hennie), Ottenweg 63 R1, 8096 PV, Oldebroek
 14. Anne Wil Landman, Ottenweg 23 A, 8096 PT, Oldebroek
 15. Jarno Schoonhoven, Wittensteinse allee 18, 8097 RM, Oosterwolde
 16. Jenny Schoonhoven – van de Werfhorst (Jessica), Wittensteinse allee 18, 8097 RM, Oosterwolde
 17. Anne-Roos Vos, Klocklaan 3, 8096 BZ, Oldebroek

D.V. Maandag 9 mei  is de aannemingsavond met de kerkenraad.

Gemeente, wilt u deze catechisanten in uw voorbede gedenken.

Want…..wie is tot deze dingen bekwaam?  Wie?  Hij, Die ons roept.
Wij zijn niet bekwaam tot deze dingen, maar onze bekwaamheid is alleen uit God. Van Hem moet en mag onze verwachting zijn.
Zo alleen kunnen wij belijdenis van ons geloof doen. Alleen zo kan het.
De Apostel Paulus schrijft als wij zwak zijn, namelijk in ons zelf, dan zijn we machtig.
Wie gelooft, mag verzekerd zijn: Hij, Die ons roept, is getrouw, Hij zal het ook doen.   Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid.

’t Is Isrels God, Die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God, elk moet Hem vrezen.