Het beroep op ds. D. Breure is op 13 november ingegaan.
Ds. D. Breure hoopt D.V. zondagmiddag 24 November om 14.30 uur in de Dorpskerk te preken op beroep.
Na afloop is de gemeente in de gelegenheid om de dominee en zijn vrouw de hand te drukken.

D.V. Woensdagavond 27 november om 19.45 uur is er een gemeenteavond voor kennismaking met u als gemeente.
Jong en oud wordt van harte uitgenodigd voor deze avond.
Sluiting om 21.15 uur.

 

D.V. 4 december moet de beslissing worden genomen.
Gemeente, we vragen uw gebed.
En leggen ook dit beroep in handen van de Koning van de Kerk.
Hij is het Die Zijn dienaren roept en stuurt.

 

Zijn adres:
Ds. D. Breure
Dorpsstraat 11
3466 NE Waarder
Email: predikant@hervormdwaarder.nl