Bij de kerkdiensten in mei
De kerkdiensten tussen Pasen en Pinksteren horen in de tijd van het kerkelijk jaar bij Pasen. In deze weken wordt er bij stil gestaan wat de opstanding van Christus betekent. Als kerk oefenen we ons in deze tijd van het jaar in leven uit Christus’ opstanding.

 

  • 3 mei: deze 4e zondag van Pasen (waarbij de Eerste Paasdag als de eerste zondag telt) heeft de naam Jubilate (Juich!). Deze naam is ontleend aan de Psalm 66:1 in het Latijn: Jubilate Deo, omnis terra! (Juich voor God heel de aarde!). Op deze dag staan we stil bij 75 jaar bevrijding. Dat had ik op zondag 19 april al willen doen. Omdat ik behoorlijk wat diensten had in korte tijd, is er een gastpredikant gezocht. We lezen Psalm 124.
  • 10 mei: deze 5e zondag van Pasen heeft de naam Cantate (Zing!), ontleend aan Psalm 98:1: Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit! (Zing voor de HEERE, want Hij heeft wonderen gedaan). We lezen dan Romeinen 14, waarin we lezen dat we niet voor onszelf leven, maar voor Christus Die uit de dood is opgestaan en regeert.
    (Op deze zondag was een kinderdienst gepland. Mogelijk dat we in de komende tijd ook een keer een kinderdienst zullen hebben. Ik zal in de gaten houden hoe andere gemeenten in deze tijd kinderdiensten houden.)
  • 17 mei: deze 6e zondag van Pasen heeft de naam Rogate (Bid!). We lezen dan in 2 Korinthe 5:1-10 over het nieuwe leven en het nieuwe bestaan door de opstanding: overkleed worden met een hemels lichaam.
  • 21 mei: Hemelvaartsdag. Deze feestdag is een van de meest onderschatte feesten. Dat komt wellicht omdat deze dag niet op een zondag valt. Als we meenemen dat Christus naar de hemel is opgevaren om te zitten aan de rechterhand van God en te regeren, komt de thematiek van deze feestdag het meeste voor in het Nieuwe Testament (in vergelijking met de thematiek van de andere feestdagen). We lezen dan: Efeze 1:15-23.
  • 24 mei: is deze 7e zondag van Pasen. Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt in de volksmond ook wel Weeszondag genoemd (ontleend aan Johannes 14:18: Ik zal u geen wezen laten). Deze zondag heeft de naam Exaudi (Hoor!), ontleend aan Psalm 27:7: Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te; miserere mei, et exaudi me! (Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij!) Deze zondag staat in het teken van het wachten op de Geest.  We lezen 1 Korinthe 1:12-24.
  • 31 mei: Pinksteren is de 50e dag. De naam gaat terug op het Grieks voor “50e dag” (Pentèkostè heméra). De Geest werd uitgestort op het Joodse Wekenfeest. Op deze zondag stond een belijdenisdienst gepland. Het belijdenis-doen hoop ik wel in deze dienst aan de orde te laten komen. De uiteindelijke belijdenisdienst zal later plaatsvinden. We lezen 2 Korinthe 12.
  • 1 juni: Het is de gewoonte om belangrijke feestdagen tweemaal te houden om zo aandacht te hebben voor het handelen van God. Ook met Pinksteren is dat zo. We lezen op deze Tweede Pinksterdag: 2 Korinthe 3:1-6. In deze korte perikoop komen twee thema’s die bij Pinksteren horen bij elkaar: de Geest die in ons werkt en de Geest die ons tot getuige (in dit gedeelte: een leesbare brief) maakt.

 

De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni op deze aangepaste manier gehouden worden. Of de diensten dan weer op een normale of iets meer normale manier gehouden kunnen worden hangt af van de maatregelen van het kabinet en de toestand in Oldebroek.