Het kostersechtpaar van Hattem zal vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in april 2020 hun taak als kosters van de Maranathakerk beëindigen.

Zoals al eerder aangegeven is uit oogpunt van kostenbesparing het voornemen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters er op gericht om in de toekomst de kosterstaken door vrijwilligers te laten uitvoeren.

Om dit soepel te laten verlopen is het CvK op zoek naar één of liever twee gemeenteleden die deze taken willen coördineren.

Wie of welk echtpaar uit onze gemeente zou dit willen doen?

Graag aanmelden voor 15 december 2019 bij een van de leden van de CvK of via de mail cvk@hervormdoldebroek.nl
Bij leden van het CvK kunt u ook met uw eventuele vragen en/of opmerkingen terecht.