Liturgie zondag 12 januari 2020
09.30 uur Dorpskerk: ds. M.J. Schuurman

Tijdens deze dienst is er zondagsschool

Voorzang: Psalm 135: 1, 12
Stil gebed. Gebed
Psalm 100: 2, 4
Verootmoediging
Psalm 25: 2, 4
Gebed
Schriftlezing: Lukas 4: 14-30
Collecte
Op Toonhoogte 315: 1
Verkondiging
Gezang 228: 1, 2, 5
Formulier om ambtsdragers te bevestigen
Psalm 134:1: 2
Bevestiging / herbevestiging
Toezingen door de gemeente: Psalm 134:3
Toezingen door de kerkenraad: Op Toonhoogte 297
Dankwoord richting de ambtsdragers die de kerkenraad verlaten
Toezingen door de gemeente: Gezang 93: 3
Gebeden
Psalm 105: 5
Zegen

 

Liturgie middagdienst
14.30 uur – Maranathakerk: ds. H. de Jong, Kampen

Welkom
Psalm 84:1
Stil gebed. Votum en groet
Psalm 84:6
Geloofsbelijdenis
Op Toonhoogte 252: 2, 3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1:44-52
Collecten
Op Toonhoogte 37: 1, 2, 14
Preek. Tekst van de preek   : Joh. 1 : 49a
Op Toonhoogte 263: 1, 2, 3
Gebed
Psalm 138:3
Zegen