Liturgie zondag 2 februari 2020 morgendienst
09.30 uur Dorpskerk: ds. M.J. Schuurman
Bediening Heilige Doop

Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor groep 1-8.

Welkom
Zingen: Op Toonhoogte 125
Stil gebed. Gebed
Zingen: Psalm 139: 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Verootmoediging
Psalm 139: 5, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Formulier en gebed
Zingen: Op Toonhoogte 135 De vrede van God
Doopvragen en bediening Heilige Doop
Zingen: Psalm 134:3
Gedicht
Gebed
Zingen: Op Toonhoogte 402
De kinderen komen naar voren en zingen de dopelingen toe
Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20
Zingen: Zingende gezegend 237: 1, 3, 5
Schriftlezing: Lukas 7:1-17
Collecten
Zingen: Zingende gezegend 228: 3, 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 68:10
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebed
Zingen: Ga met God
Zegen

Liturgie middagdienst
14.30 uur Maranathakerk: ds. I. Hoornaar, Ermelo

Zingen: Ps. 27:4, 5
Stil gebed. Votum en Groet
Aanvangstekst: Jesaja 48 vers 9
Zingen: Ps. 74:1, 18, 19, 20
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het Woord
Zingen: Oth 183:1, 2, 3, 4
Schriftlezing: Romeinen 1 vers 1 – 15
Zingen: Ps. 51:3
Schriftlezing: Romeinen 1 vers 16 – 32
Zingen: Ps. 77:6
Tekst: Romeinen 1 vers 18a: Want…. de toorn van GOD wordt geopenbaard vanuitde hemel….
Preek . Thema: “Een GOD, Die toornt….”!
Zingen: Ps. 85:1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz.112:1, 4
Avondgebed
Zingen: Gz.282:1, 3, 5
Zegen