Geloofsopvoedavond

Op D.V. dinsdagavond 21 februari wordt er weer een geloofsopvoedavond gehouden.
Dit wordt georganiseerd door het JeugdPastoraatTeam (JPT). Als spreker hebben we uitgenodigd Rick Schreur van het HJW (Hervormd Jeugdwerk).

  

Dit jaar willen we graag aan het volgende thema invulling willen geven: Hoe kunnen we de Bijbelse kernwoorden vanuit het gereformeerd belijden uitleggen aan onze kinderen en jongeren?
Als je dit thema leest denk je misschien wel: welke kernwoorden worden daar mee bedoeld? Kijk daarvoor eens op deze site:  https://abcvanhetgeloof.nl/.
Daar staan veel Bijbelse kernwoorden uitgewerkt.

Citaat ABC van het geloof: “We krijgen van jongeren vaak te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen.
Maar als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven?
Om hen daarbij te helpen, hebben verschillende organisaties de handen in elkaar geslagen voor het project ABC van het geloof met als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan kinderen en jongeren door te geven.
We hopen dat ze hierdoor de betekenis hiervan voor hun eigen leven gaan zien”.

Bovenstaande website geeft veel handreikingen om het geloofsgesprek met onze kinderen en jongeren over moeilijke onderwerpen aan te gaan.
Tijdens de geloofsopvoedavond krijgen we nog veel meer handreikingen.
Het is dus erg waardevol om als ouders en leidinggevenden van het jeugdwerk hierbij aanwezig te zijn.
We hopen dat we net als vorig jaar weer een grote opkomst zullen hebben.

De avond wordt gehouden in het Open Huis en het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur inloop. Koffie met wat lekkers erbij
19.45 uur opening
20.00 uur presentatie (interactief)
21.00 uur gespreksgroepjes
21.25 uur afsluiting
21.30 uur gezellig samenzijn met hapje en drankje