Met Halloween verkleden kinderen zich in allerlei leuke maar soms ook griezelige kostuums en dragen ze enge maskers. Door ramen en voor deuren grijnzen uitgesneden pompoenkoppen ons aan. Spinnenwebben, versierd met doodskoppen, vleermuizen en skeletten creëren een griezelsfeer. Is dit een onschuldig feest?

Offeren Halloween stamt af van een Keltisch feest waarbij in de nacht van 31 oktober delen van de oogst, maar ook dieren en zelfs mensen werden geofferd voor de goden. Dit deden de Kelten om hun goden gunstig te stemmen. Maar weet u dat er maar één God is? Hij is de Schepper van hemel en aarde. Deze God is 2000 jaar geleden gunstig gestemd door het enige en ware offer Jezus. Jezus heeft met Zijn lijden en sterven aan het kruis voor de zonden betaald. Dat betekent dat het offer van Jezus Christus aan het kruis maar één keer diende te gebeuren. De dood, die het gevolg is van zonde, is door Jezus overwonnen. Iedereen die in Jezus, Gods Zoon, gelooft deelt in deze overwinning en krijgt het eeuwige leven in de hemel. Gelooft u dat ook voor uzelf?
Duisternis We willen u waarschuwen dat het niet goed is als u zichzelf vermaakt of uw kinderen zich vermaken met het griezelen over dood en duisternis. De dood is een ernstige zaak en daarom niet iets om ons vermaak daarin te vinden. De dood is het definitieve einde van het leven hier op aarde. Daarna zijn er twee bestemmingen: de hemel en de hel. Wij allen, niemand uitgezonderd, hebben vanwege onze zonden de hel verdiend. Maar er is uitkomst, want Jezus, Gods Zoon, heeft door Zijn lijden en sterven aan het kruis de weg naar de hemel weer mogelijk gemaakt. Vraagt u zich nu af: Kan ik ook in de hemel komen? Ja, dat kan! U mag vandaag nog tot God bidden om vergeving van uw zonden. Hij wil die vergeving graag uit genade aan u geven en zelfs een plekje bereiden in de hemel. Want er staat in Johannes 14 vers 3: “En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat u ook zijn mag, waar Ik ben” (in de hemel). Door de Bijbel te lezen en de kerkdiensten te bezoeken wil God u laten leren en ervaren dat u Jezus, Gods Zoon, steeds meer nodig krijgt. Dat het ware leven in Hem ligt