Informatie over het zingen tijdens de dienst

Vanaf volgende week (2 augustus) wordt er in wijk 2 weer voorzichtig in een deel van de kerk gezongen, onder begeleiding van het orgel; in het middenschip van de Dorpskerk en het deel voor de preekstoel in de Maranathakerk mag ingetogen gezongen worden, in de andere delen niet. Op de uitnodiging zal duidelijk worden aangegeven dat de genodigden de keus hebben welke ingang ze nemen.

De teksten van de liederen en de bijbel worden de komende weken niet op het scherm aangeboden.

Let wel: als de situatie hiervoor aanleiding geeft, gaan we in de kerk weer over op het luisteren van de liederen.