“JAFETH”

Wij zijn de zondagsschool op het dorp en komen bijna elke zondagmorgen bij elkaar in het “Openhuis Kerkstraat 8” en beginnen om half tien. Er komen al veel kinderen uit beide wijken bij ons op de zondagsschool. En jij kunt er ook nog wel bij. Dus kom gerust als je tussen de 4 en 11 jaar bent.

Wie doen er mee?
Wij, de jufs en de meesters, zijn een enthousiast team. Wij gaan proberen om nog meer kinderen op de zondagsschool te krijgen want een aantal groepen zijn wel erg klein. We gaan de komende seizoenen werken met persoonlijke uitnodigingen. Dus kom en doe met ons mee.
Wat doen we eigenlijk?
We beginnen met zingen en bidden en luisteren dan naar een bijbelverhaal. Daarna maken we een werkje wat bij het verhaal past of doen een quiz of een leuk spel. Het is altijd reuze gezellig en je leert ontzettend veel uit de bijbel.
Wat nog meer?
Samen vieren wij het kerstfeest als zondagsschool in de Dorpskerk. Daar mag jij een gedicht, een schriftlezing doen of een lied zingen. Dit is altijd weer het hoogte punt in het seizoen. Verder houden wij een leuke spelmiddag aan het eind van het seizoen.
Krijg ik nog iets?
Jazeker. Als je jarig bent krijg je een mooie plaat met stickers. Leer jij je psalmversje/lied en of tekst goed dan krijg je als beloning een prachtig album met plaatjes. O ja, verlaat je na zeven jaar de zondagsschool dan krijg je een getuigschrift en een psalmboekje. Werkelijk prachtig.
Wie ontmoet ik er?
Wij hopen de Heere Jezus. Over Hem en om Hem gaat het elke keer. Hij geeft jou een nieuw hartje. Een hartje dat van Hem houdt. Hij maakt ons écht gelukkig. Hij neemt onze zonden weg. Nog diep, diep, dieper dan de zee is Jezus liefde voor jou.
Wil je nog meer weten?
Misschien heb je nog meer vragen en wil je nog graag iets weten, bel dan gerust naar Attie van de Berg (685721). Hij kan je nog veel meer vertellen en ook dingen laten zien. Tot op de zondagsschool.
Jan Wolf

Zondagsschool Maranatha
Hallo jongens en meisjes,
Afgelopen weken hebben jullie al kennis
kunnen maken met Ester. Wat een bijzonder
verhaal. Komende maand leren jullie nog
meer over haar, horen jullie verhalen over
Mordechai en de plannen van Haman. Jullie
zullen ook weer ontdekken hoe God ingrijpt
en zijn volk zal redden.
3 februari zondagsschool Trouwe Mordechaien jaloerse Haman
10 februari kindernevendienst Ester moet haarvolk redden Heilig avondmaal
17 februari kindernevendienst Ester gaat naarde koning Maranathakerk
24 februari zondagsschool Haman wordtgestraft
Jongens en meisjes,
In februari komen de volgende verhalen aan de
orde:
Hervormd Oldebroek ‘t Loo
Jongste groep Oudste groep
3 febr Genezing van de
blindgeborene
De zoon van de
hoveling
10 febr Geen zondagsschool i.v.m. Heilig
Avondmaal
17 febr Het verloren
schaap
Genezing van de
blindgeborene
24 febr Ruth De goede Herder
Zoals je ziet, gaan we luisteren naar verhalen
over het leven van Jezus op aarde.
De eerste woorden die we in het Bijbelboek
Markus van Hem lezen, zetten direct de toon:
De tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is
gekomen. Dat Koninkrijk, daar bedoelt Jezus
niets anders mee dan de wereld zoals God die
voor ogen heeft; de wereld waar het goed is,
echt goed. Jezus laat zien dat dat goede leven
met Hem gekomen is. Waar de mensen zo lang
op hebben gewacht, is werkelijkheid geworden.
Dat is iets om te onthouden, voor momenten
waarop je je afvraagt welke keuzes je moet
maken, waarop je het liefst opnieuw zou willen
beginnen. Houd dan Jezus i gedachten, Hij laat
je zien hoe het leven bedoeld is.
Jezus gaat trouwens niet alleen op weg. Hij
vraagt leerlingen om met Hem op pad te gaan.
Zo is God: Hij nodigt je uit om deel te nemen
aan het goede leven; om leerling van Jezus te
worden en bij Hem te ontdekken hoe je dat
goede leven leeft.
Vergeten jullie niet je verwerkingsboekje mee
te nemen?
Tot ziens op de zondagschool.
Henrieke, Hendrina, Evert-Jan en Peetje
Leiding zondagsschool Maranatha.

 

 

Zondagsschool / Kindernevendienst

 

Dag jongens en meisjes,
De afgelopen maand hebben we Ester leren kennen. Wat een bijzonder verhaal was dat, hé. De komende maand gaan we alweer voorzichtig richting Pasen. Het thema van het paasproject is: God kiest, God redt, kies jij ook?
Datum:
Zondagsschool / kindernevendienst:
Vertelling:
Bijzonderheden:
3 maart
zondagsschool
Gelijkenis van de verloren zoon
10 maart
zondagsschool
De rijke jongen
17 maart
Kinder neven dienst
Jezus gevangengenomen in Getsemane
Maranatha
24 maart
Kinder neven dienst
Petrus wil Jezus niet meer kennen
dopen
31 maart
Geen van beide
Afsluiting winterwerk