Jongerendienst 30 juni
 
Op zondag 30 juni wordt er weer een jongerendienst georganiseerd.
Het thema van deze dienst is: LOVE
We hebben dit seizoen 2 diensten gehad met de thema’s Geloof ✝️ en Hoop ⚓️.
Nu mogen we afsluiten met Liefde ❤️.
Voorganger A. de Vreugd zal samen met ons over dit thema nadenken a.d.h.v. 1 Johannes 4:7-19.
Wat is nou echte liefde?
Hoe kunnen wij dit in de praktijk brengen in ons dagelijks leven?
Jong en oud van harte welkom!!
De Jongerendienst commissie.