Diaconie

Voorzitter: M. Bos.
Secretaris: R. Smit
Penn. meester: D. Runherd

Algemeen adjunct: H. van Pijkeren.

Bankrekening: NL 02 RABO 03484.01.612.
E-mail: diaconie@hervormdoldebroek.nl
ANBI – RSIN nr.: 824108280

De taken van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat.
 De zorg voor de algemene diaconale belangen van de centrale gemeente.
 Het behartigen van onderling dienstbetoon.
 Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat uit diaconaal oogpunt behoeven.
 Het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het diaconaat in binnen en in buitenland (o.a. werelddiaconaat).
 Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping en ten aanzien van sociale vraagstukken de gerechtigheid te betrachten.
 Het verrichten van andere taken op diaconaal terrein o.a. het Jeugddiaconaat.