Wijkgemeente 1

Predikant
Ds. D.J.W.Kok
Spronksweg 1
8096 AN Oldebroek
Tel. 0525 656951
Pastoraal medewerker
R J v Loo
Salviastraat 4

Beleidsplan

Wijkgemeente 1 wil als hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland een behoudende lijn voorstaan.

De bediening van het Woord neemt in het midden van de wijkgemeente een brede plaats in. In de prediking wordt vanuit de Heilige Schrift een nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften. De tweede dienst is als regel een leerdienst.

De prediking behoort schriftuurlijk, trinitarisch, confessioneel en practicaal te zijn.
Schriftuurlijk; daarmee bedoelen we een heldere en duidelijke uitleg van de tekst. Gods Woord zo te vertolken dat het landt in het levensbereik van de hoorders. Twee wegen onder de bediening van Wet en Evangelie.
Trinitarisch; de werken van de drie-enige God moeten aan de orde komen, het gaat hierbij om een christocentrische inzet: Christus moet in het middelpunt staan.
Confessioneel; de Schrift en in haar spoor de belijdenis geeft de gemeente en dienaar van het Woord de staf in de hand om te gaan. De confessie geeft de prediking richting. Zij wijst ons aan wat nodig is om in de enige troost zalig te leven en te sterven: de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. We geloven dat God ons deze zaken door Woord en Geest leert kennen in de eerste bekering en dat deze kennis ons leven lang verdiept wordt.
Practicaal; de prediking dient practicaal te zijn en de heiliging van het leven te dienen. Het Woord moet toegepast worden. Door de prediking moet de Schrift ons leren, d.w.z. ons leven moet verklaard worden vanuit de Schrift. Schriftuitleg en toepassing moet een twee-eenheid zijn. Dus schriftuurlijk en bevindelijk.

De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de bijbel in de staten vertaling en de psalmen en enige gezangen uit de berijming van 1773. De psalmen worden iso-ritmisch gezongen

Naam Adres Telefoon Ambt
*Ds. D.J.W. Kok Spronksweg 1 Predikant en voorzitter dskok@hervormdoldebroek.nl
*J.van Wijnen Zuiderzeestraatweg 373 Scriba en Ouderling sectie 1
A. van Hattem Ottenweg 16 Ouderling sectie 5
*J. Jonker Vreeweg 25 Ouderling sectie 2
H.van ‘t Hof Zuiderzeestraatweg 320 Ouderling sectie 3
H. van Olst
Mheneweg Zuid 22
Ouderling sectie 4
R.J. van Loo Salviastraat 4 Ouderling sectie 7
K. Pool Zuiderzeestraatweg157 Ouderling sectie 6
R.Schakelaar
Bovenheigraaf 90
Ouderling/Kerkrentmeester
*E. van de Werfhorst Salviastraat 9 Ouderling/Kerkrentmeester
H.E. Draaijer Vale Ouwelaan 35 Ouderling/Kerkrentmeester
G. Bakker
Wittensteinse allee14a
Jeugdouderling
D.Koetsier Harmaartsweg 21 Diaken sectie 3
J. ten Hove Broekerenkweg 28 Diaken sectie 2
G. Doornewaard Vierhuizenweg 4 Diaken sectie 6
M. Bos Luiting Matenlaan 5 Diaken sectie 7
W. Bovendorp Luiting Matenlaan 49 Diaken sectie 1 en 8
E. van Oene Rustenburgsweg 92 Diaken sectie 4
*H. van Pijkeren Bovenstraatweg 53 Diaken sectie 5

De met een * vermelde personen vormen het moderamen

Kerkelijk werker:
Dhr. R.J v Loo Salviastraat 4 Oldebroek,

De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken
Sectie-indeling wijkouderlingen: Jan. 2014

 

Sectie 1: Oud. J. van Wijnen en Diaken W. Bovendorp
Looweg, Middenweg, Putstraat, Geperforeerden: Bovenstraatweg  vanaf Stationsweg tot Laanzichtsweg

Sectie 2: Oud. J. Jonker en Diaken J.ten Hove
Bloemstraat 1 en 15, Begoniastraat,  Bovenmolenweg, Ds. Otto Veeninglaan 4 en 46,  KoemkolkwegZuiderzeestraatweg 157, 237 t/m 327 en 268 t/m 328. Geperforeerden: Bunterhoek, Mariposa, Lage Weide, Luiting Matenlaan,Mheneweg Noord, Narcisstraat, Ottenweg, Ranonkel, Salviastraat, Van Pijkerenlaan en de Bovendwarsweg.

Sectie 3: Oud. H. van ‘t Hof en Diaken D. Koetsier
Bovenheigraaf 72 t/m 110 en 57 t/m 95, Broekerenkweg, Broekeroordsweg, Hogenbrinkweg, Stuivezandsweg, Verlengde Looweg, Wittensteinse allee, Zuiderzeestraatweg 329 t/m 399 en 330 t/m 402, Zuidwendige weg. Geperforeerden:  Oosterwolde en Kamperveen.

Sectie 4: Oud. H. van Olst en Diaken E.van Oene
Bovenstraatweg tussen Stationsweg en Mheneweg Zuid, Bovenheigraaf 21 t/m 55 en 18 t/m 68, Bovenpad, Mheneweg Zuid, Oude Dijk, Elzenweg, Zuiderzeestraatweg 140 t/m 266 en 167 t/m 235, Geperforeerden  straten westzijde Stationsweg: Beeklaan, Dahliastraat, Gentiaan, Rustenburgsweg, Spronksweg, Van Asch van Wijcklaan; Van Sytzamalaan;  Stationsweg oneven nummers.

Sectie 5:  Oud. A. van Hattem en Diaken H.van Pijkeren
Oostzijde Stationsweg: Van Asch van Wijcklaan; Van Sytzamalaan; Van Pijkerenlaan; Bloemstraat, Gerrit Blauwlaan, Stouwdamsweg, Vierhuizenweg .  Geperforeerden  ‘t Harde , Elburg en Doornspijk

Sectie 6: Oud. K. Pool en Diaken G. Doornewaard
Beltgravenweg, Harm Aartsweg,  Morelissenstraat, Geperforeerden: Wezep, Bongerd Hattem en Kampen.

Sectie 7: Oud. R.J. van Loo en Diaken M. Bos
Bongersweg, Koeleweg, Mulligenweg, Vierschotenweg, Vreeweg, Geperforeerden:  Nijenbeekstraat.

Sectie 8: Oud. E. van de Werfhorst en diaken W. Bovendorp
Geperforeerden: De Hagen, Het Kooiveen, Feithenshofweg, Zuiderzeestraatweg vanaf Rustenburgsweg tot Eperweg.

Wilt u huisbezoek, maar uw wijk is vacant, dan kunt u een afspraak maken met één van de andere wijkouderlingen.