Ouderenmiddag
Op D.V. donderdag 12 december zal de kerstviering van de ouderenmiddag zijn. We hebben een mooi programma opgesteld met kerstliederen, gedichten, een meditatie en een kerstverhaal. Dhr. W. Beijeman hoopt een aantal kerstliederen voor ons te zingen. De viering wordt afgesloten met een broodmaaltijd.Ook ouderen die anders niet op de ouderenmiddag aanwezig zijn worden van harte uitgenodigd om de geboorte van onze Heere en Zaligmaker te gedenken. De kerstviering begint om 14.30 en wordt omstreeks 18.00 afgesloten.