Gebedskringen

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.                                           Ps.  23  :  4

Onvermijdelijk moeten we soms gaan

door dagen en nachten van pijn, zorgen

en verdriet. Maar we gaan nooit alleen,

want onze Herder is altijd bij ons.

Ook hoort Hij ons, als wij dan roepen om

zijn hulp!

Op de gebedskringen willen wij ook

vragen om zijn hulp en bescherming.

Deze maand doen wij dat dv op de volgende data:

Wanneer:             Maandagavond   8 en 22 april

Woensdagavond 3 en 17 april

Tijd:                      18.45-19.45 uur

Waar:                   Boven in het jeugdzaaltje van

‘t Openhuis

Info:                     Janny van de Poll  tel: 632764