Liturgie 9 januari 2022 morgendienst
09.30 uur – ds. M.J. Schuurman
Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Welkom door de ouderling van dienst

 • Psalm 56: 5, 6

Stil gebed. Gebed

 • Gezang 228: 1, 2

Verootmoediging

 • Psalm 25: 2, 4

Gebed
Kindermoment

 • Op Toonhoogte 403

Schriftlezing: Mattheüs 3
Collectemoment

 • Op Toonhoogte 137

Preek

 • Psalm 86:6

Formulier voor de bevestiging van  ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen

 • Op Toonhoogte 209: 1, 2, 3

Bevestigingsvragen

(Her)bevestiging 

 • Psalm 134: 4

Vervolg formulier
Dankzegging en voorbede

 • Zingen (namens de kerkenraad): Op Toonhoogte 297

Afscheid van degenen die de kerkenraad verlaten

 • Ga met God en Hij zal met je zijn

Gebed

 • Op Toonhoogte 301:1

Zegen