Liturgie avonddienst
18.30 uur Dorpskerk – ds. C. Kelemen
(Ook te volgen via YouTube-Kanaal “Hervormd Oldebroek wijk 2 PKN”

Kerkenraad komt binnen

Welkomstwoord en aankondiging van aanvangslied

  • Aanvangslied (staande) OTH 183: 1, 2, 3, 4 – Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed

Ouderling van dienst geleidt de predikant naar de kansel

Stil gebed, votum en groet (staande)

  • Samenzang – Psalm 130: 2, 3 – Zo Gij in ’t recht wilt treden

Gebed ter verootmoediging en om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 8: 3-11

  • Samenzang: PSALM 86: 6 – Leer mij naar Uw wil te hand’len

Verkondiging:        ‘Verlaat de beschuldigdenbank!’

  • Samenzang: Gezang 171: 1, 3 – Verlosser, Vriend, o hoop, o lust

Dankgebed en voorbeden.

Geloofsbelijdenis

  • Samenzang: Gezang 88 – Ere zij de Vader en de Zoon

Collectemoment

  • Samenzang:  OTH 147: Genade, zo oneindig groot (staande)

Zegen