Liturgie avonddienst 16 januari 2022
18:30 uur Dorpskerk: ds. W.C. Polinder, Putten

Ps 18: de voorzang

V&G

Ps 18: 9 

Geloofsbelijdenis

Ps 67:2

Gebed

Schriftlezing; Lukas 3:1-20

Ps 15:1, 2 en 5

Verkondiging

OT 114:1 en 2 ‘Geest van hierboven’

Gebed

OT 211:1 en 2 “Abba Vader’

Zegen