Zondagmorgen Dorpskerk

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.W. Hooydonk

Liturgie
Voorzang Psalm 75: 1
Votum en Groet
Psalm 81: 12
Wet des HEEREN
Psalm 25: 6
Formulier Bediening Heilige Doop
Psalm 105: 5
Na de doop Psalm 134: 3
Gebed
Schriftlezing; Mattheus 3
Psalm 65: 2
Prediking
Psalm 147: 2
Dankgebed
Psalm 68: 10
Zegen

 

 

Zondagmiddag Dorpskerk

Aanvang: 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. Herwig

Liturgie
Voorzang Psalm 145: 5, 7
Votum en Groet
Psalm 3: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 3: 4
Gebed
Schriftlezing; Openbaring 12: 7 – 18
Psalm 29: 1, 5
Prediking tekst; Openbaring 12: 13 en 17
Thema: ‘Met de komst van Jezus is de strijd niet voorbij’
Psalm 91: 7
Dankgebed
Psalm 68: 11, 17
Zegen