Zondagmorgen Dorpskerk

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: Ds. J.W. Hooydonk

Liturgie

Votum en Groet
Psalm 75: 4
De Wet des HEEREN
Psalm 51: 7
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Daniël 4 en Lukas 18
Psalm 42: 1, 5
Prediking 
Psalm 89: 7, 8
Dankgebed en voorbede
Psalm 145: 1
Zegen

 

Zondagmiddag Dorpskerk

Aanvang: 14.30 uur
Voorganger: Ds. A. van Zetten

Liturgie

Votum en Groet
Psalm 56: 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 25: 5
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 11: 26 – Genesis 12: 20
Psalm 86: 5
Prediking tekst Genesis 12: 1a en 4a
Thema: Vijf wonderen van Abrahams roeping
Psalm 105: 4
Dankgebed en voorbede
Psalm 47: 4
Zegen