Liturgie Eerste Paasdag
Welkom door de ouderling

  • Daar juicht een toon (Op T 88)

Stil gebed. Gebed

  • Christus onze Heer verrees (Gez 61)

Geloofsbelijdenis

  • Psalm 118: 12, 14

Gebed

Kindermoment

  • Maria kwam bij het graf (Op T 354)

Schriftlezing: Markus 16

  • Psalm 30: 4, 8

Geloofsbelijdenis

  • God dank! Laat iedereen het horen (Op T 92)

Gebed

  • U zij de glorie (Op T 110)

Zegen