Liturgie Goede Vrijdag 2021
19.00 uur Maranathakerk – ds. M.J. Schuurman

Welkom door de ouderling

  • Op Toonhoogte 105: 1, 2, 4

Stil gebed. Gebed

  • Gezang 46: 1, 2, 7, 8

Verootmoediging

  • Psalm 51: 2, 4

Gebed

Schriftlezing: Johannes 19:17-37

  • Psalm 22: 1, 9

Verkondiging

  • Johannes de Heer 836

Gebed

  • Gezang 49: 1, 4

Zegen