Liturgie morgendienst 10 oktober 2021
Welkom door de ouderling

  • Psalm 118: 12, 14

Stil gebed. Gebed

Gedenken van Noa van ’t Hof

  • Op Toonhoogte 402 God kent jou

Geloofsbelijdenis

  • Op Toonhoogte 54 Heer, U doorgrondt en kent mij

Gebed

Formulier

  • Psalm 134: 2, 3 (ondertussen worden de kinderen binnengebracht)

Doopvragen
Bediening Heilige Doop

  • Psalm 105:5

Gebed

  • Op Toonhoogte 393 Dank U voor de wonderen die gebeuren

De dopelingen gaan de kerk uit. De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheüs 22:1-14

  • Psalm 68:10

Preek

  • Ik zal er zijn (Sela)

Gebed

  • Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen